Ingen juleklip for de små: Daginstitutioner aflyser arrangementer, selvom ingen tvinger dem

Frygt for smitteudbrud får mange vuggestuer og børnehaver til at lave egne restriktioner.

Fra myndighedernes side er der ingen anbefalinger om, at sociale sammenkomster aflyses. (Foto: DR // Grafik: Signe Heiredal)

Lige nu plejer det at være højsæson for julehygge med børn og deres forældre og bedsteforældre i landets daginstitutioner.

Men i år er det aflyst flere steder.

Frygten for smitteudbrud med corona får mange daginstitutioner til at aflyse arrangementer. Det sker på trods af, at myndighederne ikke anbefaler at aflyse sammenkomster, og at de heller ikke er underlagt restriktioner.

DR har sendt en rundspørge til knap 3.000 daginstitutioner. Af de 625, som har svaret, oplyser 169 daginstitutioner, at de siden oktober har aflyst begivenheder. En fjerdedel oplyser, at de overvejer at gøre det snart.

En af dem, som har valgt at aflyse flere ting op til jul, er Spilophuset, en daginstitution fordelt på fem afdelinger i Hammerum og Gjellerup lidt uden for Herning.

Her må de omkring 400 børn undvære deres forældre og bedsteforældre til den traditionsrige julehygge med klippedage og lignende, der snart står for døren.

- Vi skal ikke være smittespredere ved at afholde arrangementer, siger daginstitutionsleder Anne Laulund.

I flere af institutionens afdelinger har der for nylig været smittede børn – fem inden for de sidste tre uger.

Derfor har institutionen nu også aflyst to kommende julemarkeder, ligesom forældrenes arbejdsdage også er parkeret for i år.

Hun anerkender, at hun som leder tager de bekymrede briller på og går længere, end hvad myndighederne anbefaler på nuværende tidspunkt.

- Det er ikke for at piske en stemning op, men vi skal tage hensyn til dem, der er mest udsatte, og det synes jeg, vi gør på den her måde.

Vil selv bestemme

Anne Laulund er i tæt dialog med medarbejdere og bestyrelsen, når der skal træffes beslutninger om at aflyse arrangementer.

- Det allervigtigste for os er, at vores medarbejdere kan komme på arbejde hver dag, og forældrene kan aflevere deres børn og have en så normal hverdag som muligt.

Umiddelbart har forældrene taget godt imod det, fortæller lederen. Nogle er lettede over aflysningen. Andre syntes, det er træls, fortæller Anne Laulund.

Hun savner ikke flere anbefalinger eller retningslinjer fra myndighederne.

- Jeg er rigtig glad for, at vi selv kan få lov til at bestemme. Det tror jeg, vi er allerbedst til. Vi ved, hvilke forsigtighedsprincipper vi skal agere inden for.

Forældrene bakker op

Hos Forældrenes Landsorganisation, FOLA, er der langt hen ad vejen forståelse for aflysningerne.

- Jeg kan godt forstå dem, der har smitte i forvejen, for der går vi fra 3 til 30 smittede børn på en uge. Men jeg kan ikke forstå det, hvis de ikke har nogen smittede. Der vægter børnenes trivsel højere, siger formand Signe Nielsen.

Hun forstår frygten for smitteudbrud, men fokus bør ligge på børnenes trivsel, når de gang på gang oplever at få aflyst arrangementer, mener hun.

- Det er sindssygt hårdt at stå med børn, som bliver dødkede af det og som havde glædet sig.

Forældrenes Landsorganisation anbefaler:

  • Alle institutioner bør forsøge at gennemføre arrangementerne på anden vis i stedet for at aflyse. For eksempel ved at rykke det udendørs.

  • Det er vigtigt, at forældrene bakker op, og derfor skal forældrebestyrelsen i institutionen altid inddrages.

  • Kun institutioner, hvor der er konstateret smitte, bør overveje at aflyse sociale arrangementer.

  • Undlad at invitere bedsteforældre med til arrangementerne pga. smitterisikoen.

Forældreorganisationen bakker op om, at den enkelte leder træffer beslutningen lokalt - og altså ikke en myndighed, der tager en beslutning for hele landet.

- Skovbørnehaven i Sønderjylland kan meget mere end lejlighedsbørnehaven i Aarhus. Hvis man laver en regel, der tager udgangspunkt i børnehaverne i byen uden legepladser, rammer man andre områder rigtig hårdt. Så det skal være op til den enkelte leder, siger Signe Nielsen.

Også pædagogernes fagforening BUPL bakker op om, at beslutningen ligger hos de enkelte ledere.

- Selvom det er ærgerligt (at aflyse arrangementer, red.), er det meget fornuftigt, at man tager bestik af situationen og vurderer ud fra det. Vi har tillid til, at man vurderer det lokalt, siger formand Elisa Rimpler.

Ekspert: Pas på med lokale tiltag

Men man bør tænke sig om, før man begynder at lave sine egne tiltag.

Det mener Michael Bang Petersen, der er professor på Institut for Statskundskab i Aarhus og leder af HOPE-projektet, der følger danskerne under coronakrisen.

- Konsekvensen kan være, at den grundlæggende forståelse og tillid til tiltagene falder, for det kan komme til at fremstå mere tilfældigt, at man må noget i den ene institution men ikke i den anden, forklarer han.

Hvis restriktionerne kommer fra centralt hold, kan man undgå de diskussioner.

- Omvendt er det vigtigt med fleksibilitet, så man kan få tingene til at passe til lige præcis den her situation. Men hvis man gør det lokalt, vil der opstå nogle diskussioner om, hvorfor der er forskel, siger han.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) støtter op om, at man lokalt træffer beslutning om at aflyse arrangementer, hvis der er høj smitte.

- Vi laver nogle regler centralt fra, og så er der mulighed for, at man lokalt vurderer, at her skal der ekstra til. Vi følger selvfølgelig med i, om vi også fra centralt hold skal lave strammere anbefalinger.

Hun anerkender, at det er ikke er nemt for børnene, når begivenheder bliver aflyst.

- Ikke desto mindre kan det være det, som der er behov for, hvis den lokale smittesituation tilskriver det, og derfor en fuld opbakning til, at man træffer de beslutninger lokalt i samarbejde med ledelse og kommune, siger ministeren.

Om rundspørgen

  • Spørgeskemaet er sendt til 2.976 daginstitutioner.

  • 625 har svaret.

  • 296 svarer, at de siden oktober ikke har aflyst sociale arrangementer af hensyn til covid. 169 har aflyst, og 157 har ikke aflyst noget endnu, men overvejer at gøre det snart.

  • Rundspørgen er ikke repræsentativ.

FacebookTwitter