Ingen kære mor: Universiteter politianmelder og bortviser snydere

De studerende bliver meget overraskede over konsekvenserne, fortæller en vicedirektør.

Selvom Københavns Universitet sidste år havde otte sager om dokumentfalsk, kan vicedirektør Rie Snekkerup godt frygte, at der er flere tilfælde, som ikke bliver opdaget. (Foto: MATHIAS BOJESEN © Scanpix)

Otte gange sidste år afslørede Københavns Universitet (KU) studerende eller kommende studerende i at snyde med karakterer, lægeerklæringer eller andre dokumenter.

Det fortæller Rie Snekkerup, der er KU's vicedirektør for uddannelse.

Hun fortæller, at det drejer sig om snyd med dokumenter i forbindelse med optagelse til universitetet eller snyd med lægeerklæringer i forbindelse med udsættelse af en eksamen.

- Og så er det snyd med karakterudskrifter, hvor man har ændret på karakterer, man har fået på KU, og hvor man skulle bruge dem i en eller anden jobsammenhæng.

Dermed minder sagerne meget om de to sager, som Københavns Politi fortalte om i går. Her er to studerende sigtet for dokumentfalsk for henholdsvis snyd med karakterer og en lægeerklæring.

Politianmeldt og bortvist

Rie Snekkerup fortæller, at sidste års otte sager er et par stykker flere end normalt, og at universitetet overordnet set har en god håndfuld sager hvert år.

Og der er ingen kære mor. For KU har en nøje procedure for den slags sager.

- Når der er tale om dokumentfalsk, så melder vi det til politiet som det første. Og medmindre der er nogle særlige omstændigheder, så bliver den pågældende samtidig permanent bortvist fra uddannelsen eller fra universitetet, siger hun.

For de studerende kommer konsekvensen hver gang som en overraskelse, siger hun.

- Jeg tror simpelthen, at der er rigtig mange, der ikke ved, hvor hårde konsekvenser det har, når man laver dokumentfalsk.

Indrømmede brug af Photoshop

På IT-Universitetet (ITU) i København fortæller studiechef Lene Rehder, at sager med dokumentfalsk også altid bliver politianmeldt.

På ITU har man dog højst et par sager af den slags om året, fortæller hun.

En af sagerne handler om en studerende, som ikke levede op til adgangskravene. Så 24 timer senere sendte vedkommende et nyt dokument.

- Så pludselig sad vi med to eksamensbeviser, som burde være ens, men som var forskellige. Og da vi kontaktede vedkommende, indrømmede vedkommende med det samme, at han havde ændret det i Photoshop, fortæller hun.

I de tilfælde er konsekvensen - ud over en politianmeldelse - at de pågældende bliver nægtet optagelse på uddannelsen.

Aarhus Universitet oplyser, at universitetet hvert år har to til fem sager.

Som udgangspunkt bliver sagerne politianmeldt, hvis det vurderes, at der kan være strafbare forhold.

Sanktionen ved Aarhus Universitet varierer fra advarsel til bortvisning afhængigt af sagens karakter.

Gode ansatte afslører snyd

Det er dog ikke altid, at snyderiet er så let at afsløre som eksemplet fra ITU.

KU fortæller vicedirektør Rie Snekkerup, at det er en blanding af dygtige ansatte og virksomheders henvendelser, der afslører snydere.

- I sagerne med snyd i forbindelse med optagelse har vi gode folk, som sidder med de her eksamensbeviser og synes, at de ser mærkelige ud. Og så undersøger vi det nærmere, siger hun.

Det samme sker med lægeerklæringer, hvor de opdager snyderiet ved, at erklæringerne ser mærkelige ud eller er behæftet med fejl.

- Et eksempel på det var en lægeerklæring, hvor der to gange var den samme fejl. Og så blev vi ekstra opmærksomme på det dokument, fortæller hun.

Snyd med karakterer, som studerende skal bruge i en jobsammenhæng, bliver typisk opdaget ved, at en arbejdsgiver henvender sig til universitetet for at få karaktererne bekræftet, hvorved snyderiet bliver opdaget.

Tror der er et mørketal

Selvom KU sidste år havde otte sager, kan Rie Snekkerup godt frygte, at der er flere.

- Jeg tror, vi har et mørketal. Og der er nogle, der er rigtig dygtige til at snyde. Det er der ingen tvivl om. Men de skal i hvert fald kende konsekvensen, hvis de bliver opdaget.

- Vi har et ordensreglement. Man skal opføre sig ordentligt og være et dannet ungt menneske. Og vi vil ikke have studerende, som snyder, siger hun.