Tema Kontanthjælpsloftet

Ingen ledig lejlighed til Heidi i Helsingør

Heidi Rasmussen skal finde en billigere lejlighed, når hun rammes af regeringens nye kontanthjælpsloft. Der er bare ingen ledige billige lejligheder, lyder det fra boligselskaber.

- Man skærer voldsomt i ydelser til folk, der i forvejen er pressede og sårbare. Det hjælper jo ikke noget at tvinge enlige forsørgere som Heidi Rasmussen ud i billige boliger, der ikke findes og ud i jobs, der heller ikke findes, siger Boliggårdens direktør, Birte Møller. (Foto: Grafik Mads Rafte Hein © (c) DR)

Regeringen er med støtte fra de øvrige blå partier på vej til at vedtage en lov om et nyt kontanthjælpsloft, der reducerer ydelserne til blandt andre kontanthjælpsmodtagere, så det bedre kan betale sig for dem at arbejde.

Det nye loft får stor betydning for kontanthjælpsmodtageren Heidi Rasmussen fra Helsingør.

Hun er enlig forsørger og bor med sine to børn på 10 og 14 år i en almen lejlighed i Helsingør. Med det nye kontanthjælpsloft vil hun få 2.536 kroner mindre til rådighed om måneden.

- Mit budget er meget meget stramt, og det eneste sted, jeg kan finde de penge, er ved at finde en lejlighed, der koster 2.500 kroner mindre end de 8.000 kroner, jeg betaler nu, siger Heidi Rasmussen til DR’s Undersøgende Databaseredaktion.

Men det bliver mere end svært i Helsingør – ja faktisk på hele Sjælland.

- Vi har ingen ledige boliger i Helsingør overhovedet. Der er blandt vore 32 boligselskaber med 14.000 boliger faktisk slet ingen ledige boliger på hele Sjælland, siger direktør Michael Demsitz fra Boligkontoret Danmark, der blandt andre er administrationsselskab for Boligselskabet Nordkysten, som Heidi Rasmussen er lejer hos.

Faktaboks: Regeringens nye kontanthjælpsloft

Regeringen vil med støtte fra Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indføre et nyt kontanthjælpsloft, der skal gøre det mere attraktivt at arbejde.

For nye kontanthjælpsmodtagere ventes loven at træde i kraft 1. april i år, mens den først træder i kraft 1. oktober 2016 for personer, der allerede modtager hjælp.

Loftet gælder for personer, der modtager kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp.

Der skæres ikke direkte i hverken kontanthjælp eller børnepenge, men hvis en persons samlede hjælp inklusiv boligstøtte og særlig hjælp overstiger loftet, skæres der i for eksempel boligstøtte og særlig hjælp, så den samlede hjælp ikke overstiger loftet.

Det ventes, at cirka 32.000 personer vil få reduceret deres ydelser – heraf cirka 13.000 enlige forsørgere, der skønnes at få knap 2.000 kroner mindre til rådighed om måneden.

Boligselskab: Det er synd for børnene

Hos et andet boligselskab i Helsingør, Boliggården, er direktøren bekymret for, at det nye kontanthjælpsloft vil øge behovet for billige boliger, der ikke findes.

- Man skærer voldsomt i ydelser til folk, der i forvejen er pressede og sårbare. Det hjælper jo ikke noget at tvinge enlige forsørgere som Heidi Rasmussen ud i billige boliger, der ikke findes og ud i jobs, der heller ikke findes, siger Boliggårdens direktør, Birte Møller.

Hun oplyser, at samtlige Boliggårdens 6.000 lejligheder er lejede ud, og at ventelisten er alenlang.

- Det er synd for børnene, fordi de bliver flyttet rundt i midlertidige og uvisse boplaceringer. Hele deres hverdag bliver voldsomt presset, og de mister måske relationer til omkringboende børn og voksne. Alt andet lige er børnene uden skyld i den voksne forældres manglende arbejdsmarkedstilknytning, lyder det fra Birte Møller fra boligselskabet Boliggården.

Stor mange på billige boliger

I efteråret 2015 indførte regeringen integrationsydelsen, der især er møntet på flygtninge, idet den omfatter personer, der ikke har opholdt sig syv af de seneste otte år i Danmark. Ydelsen er omtrent på SU-niveau (for eksempel 6.000 kroner for enlige uden børn).

Det er kommunernes opgave at finde billige boliger til flygtningene, og det er så svært, at flere kommuner fortsat benytter hoteller, vandrerhjem og pavilloner.

- Når man sætter en gruppe af borgere ned i ydelse, vil der være flere, der ikke kan betale deres husleje. Og når regeringen samtidig forventer, at der kommer omkring 17.000 flygtninge ud i kommunerne i løbet af 2016, som også skal have tag over hovedet, så øger det jo naturligvis behovet for billige boliger, siger formanden for Kommunernes Landsforening, Martin Damm.