Ingen mandlige jordemødre og ingen kvindelige datamatikere: Her er studierne uden det modsatte køn

På de maritime områder bliver kvinderne eftertragtet, mens nogle sygeplejersker må kigge langt efter mænd på studiet.

Da i alt 65.165 kommende studerende i nat fik tilbudt en studieplads, var 56 procent af dem kvinder.

Og på fem af uddannelserne rundt om i landet vil nogle af de kvindelige studerende i deres kommende studietid ikke få selskab af nogen mandlige studiekammerater.

På jordemoderuddannelsen i København, Esbjerg og Aalborg er der ikke optaget én eneste mand. Ligesom kvinderne på Københavns audiologopædiuddannelse, der er uddannelsen som høre-, tale- og læsepædagog, også må undvære det modsatte køn.

Se hele listen for "kvindeuddannelserne" i grafikken øverst i artiklen.

På i alt 25 uddannelser skal mændene ligeledes uddanne sig uden kvindelige medstuderende. Det gælder blandt andet på uddannelsen som datamatiker i Aalborg, diplomingeniør i elektronik i Aarhus og på VVS-installøruddannelsen i København.

Øverst i artiklen kan de se hele listen for uddannelserne uden kvinder.

Årets optag ændrer ikke på den kønsmæssige sammensætning af optaget i forhold til 2015 og 2016, hvor der også var flest kvinder.

Studier med ligelig og helt skæv kønsfordeling

På studier inden for det økonomisk-merkantile område er fordelingen mellem mænd og kvinder 50/50. Det gælder for eksempel studier som finansøkonom og markedsføringsøkonom. Sådan har fordelingen nogenlunde set ud siden 2010.

Det studie, hvor begge køn er repræsenteret, men hvor fordelingen er allermest skæv, er inden for et maritime område.

Her får kvinderne formentlig voldsom travlt på dansegulvet til studiefesterne, for af de 100 studerende, som i år er blevet optaget inden for området, er kun to af dem er kvinder.

Det maritime område dækker over uddannelser som skibsassistent, kystskipper, fisker eller skibsmaskinist.

Se hele listen med kønsopdelinger fra Uddannelses- og Forskningsministeriet her.