Ingen NemID og adgang til computer: Misbrugere falder igennem systemet

Udsatte bør mødes mere retfærdigt, lyder opfordring fra fagfolk, der dagligt arbejder med dem.

Hos Sociolancen møder de Københavns mest udsatte borgere, som Peter i videoen, der har boet på gaden i 36 år.

6.635.

Så mange hjemløse er der i Danmark ifølge den seneste optælling fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Mange af dem og andre såkaldte socialt udsatte er flere gange i deres liv i kontakt med "systemet" - socialrådgivere, pædagoger og hospitalsansatte.

I DR-programmet 'Når alt andet svigter - på vagt med Sociolancen' møder vi alkoholikerne, misbrugerne og de psykisk syge, når de har det allerværst.

Men hvad mener de, som ofte står ansigt til ansigt med de mest udsatte i København, burde være anderledes ved systemet?

Mathias Lorentzen, socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital

Hvad driver dig i dit arbejde?

- De tillidsfulde relationer. Jeg er rigtig glad for at arbejde med den her gruppe mennesker og får meget tilbage af de relationer, som bliver opbygget. Folk må selv vælge, hvordan de lever deres liv, og jeg gør, hvad jeg kan for at arbejde ud fra de behov og ønsker, som nu engang viser sig, mens de er indlagt her.

Hvad er efter din mening den største udfordring for de socialt udsatte?

- Mange har ikke NemID og har ikke adgang til en computer, men det er nødvendigt, hvis du vil navigere i systemet. Uden er det en udfordring at holde sig opdateret på for eksempel samtaler i jobcenteret, og så risikerer man at blive sanktioneret.

Hvad kunne du ønske dig var anderledes ved systemet?

- Som socialsygeplejerske arbejder vi ud fra, at der skal være lige adgang til sundhedsvæsnet. Men det er ikke det samme som retfærdig adgang til sundhedsvæsnet - altså at ressourcerne bliver fordelt til de, som har mest behov for det. Der burde være en mere retfærdig adgang til systemet for den socialt udsatte borger.

Steen Bo Pedersen, områdechef hos hjemløseenheden i Københavns Kommune

Hvad driver dig i dit arbejde?

- Det at få ting til at lykkes og skabe mulighederne for, at socialt udsatte borgere får den nødvendige hjælp til at forsørge sig selv. Eller til at kunne håndtere eget liv på en værdig måde med en eller anden grad af livskvalitet.

Hvad er efter din mening den største udfordring for de socialt udsatte?

- Manglende selvværd, store udfordringer med at håndtere egne traumer og lidelser - psykisk og fysisk. Og hvor ville jeg ønske for dem, at de blev begunstiget med en større vilje til at kunne lægge deres livsstil om. Dagligt mødes de med fristelser i form af stoffer og alkohol, der bruges til at lægge låg på de svære ting i livet.

Hvad kunne du ønske dig var anderledes ved systemet?

- En større grad af fleksibilitet i systemet - især på området omkring forsørgelse. Mange af de allermest udsatte borgere har svært ved at navigere i reglerne, og de kan ofte ikke overskue konsekvenserne af deres handlinger. Det fører til tab for den enkelte og for samfundet - og jeg tror faktisk, at vi som samfund kan gøre det her bedre.

Anne-Katrine Sørensen, Daglig leder af Kanten - værested for unge hjemløse - hos Røde Kors Hovedstaden

Hvad driver dig i dit arbejde?

- Det driver mig, at jeg arbejder for en organisation, hvor jeg kan stå inde for værdierne. Og at vi imødekommer et behov, der er hos de mange udsatte unge. Vi stiller rum til rådighed for dem, som gør, at de kan føle sig hjemme.

Hvad er efter din mening den største udfordring for de socialt udsatte?

- Socialt udsathed er så forskelligartet og nuanceret, og det findes i så mange forskellige grader. Vi har en tendens til at putte dem i samme boks. Men der er både det unge, udsatte menneske, arbejdsmigranten uden et netværk og den hjemløse alkoholiker på Nørreport. Men vi skærer dem alle sammen over en kam.

Hvad kunne du ønske dig var anderledes ved systemet?

- Man arbejder jo ud fra nogle rammer for den hjælp, man yder. Men de professionelle burde have større fleksibilitet både i mødet med den enkelte, men også ved at kunne afprøve nye ideer. Rammesætningen gør, at flere falder igennem. Der burde være en større grad af risikovillighed og videre rammer til de ansatte.

René Pedersen, socialfaglig medarbejder i Sociolancen

Hvad driver dig i dit arbejde?

- At være med til at få et håb plantet i de her mennesker, som i lang tid har levet i psykisk sygdom eller haft et voldsomt misbrug. Når man ser dem komme ud på den anden side, er det fuldstændig fantastisk. Eller når man hjælper dem et andet sted hen, hvor de kan være i mere trygge omgivelser. For dem alle handler det om, at der er sket noget i deres liv, der gør, at de er blevet fanget i det. Så når man hjælper og oplever, at det lykkes, så er det guld værd.

Hvad er efter din mening den største udfordring for de socialt udsatte?

- Der er rigtig mange udfordringer. Deres liv er et kaos og selv bitte små ting kan være voldsomt uoverskueligt for dem. Men vi har ikke et system, der er gearet til dem. Der mangler fleksibilitet og gang på gang, løber de panden mod en mur og opgiver simpelthen. Det handler ofte om meget konkrete ting, som hvor de skal henvende sig for hjælp. Der er brug for nogle, der kan guide dem til at finde rundt i systemet.

Hvad kunne du ønske dig var anderledes ved systemet?

- Hvor kunne det være dejligt, hvis der var penge nok. De her mennesker er motiveret i det sekund, de er motiveret, så hvis vi kan fange dem lige der og tage dem i kraven og sige, at det er lige nu, de skal i behandling, så vil det være en kolossal hjælp. Om samfundet kan spare penge på det i længden, ved jeg ikke, men det ville være utroligt gavnligt for alle. Indgangen til hjælp for socialt udsatte skal simpelthen være nemmere.