Ingen promillegrænse til søs

At den styrmanden på det skib, der sejlede ind i Storebæltsbroen havde en promille på 1,55 var ikke nødvendigivs ulovligt. For søens folk gælder de nemlig ikke en fast promillegrænse som der gør det for bilister, piloter og togførere.

Man må ikke køre bil med mere end 0,5 promille alkohol i blodet,og selvom man har flyvecertifikat, må man ikke flyve med mere end0,2 promille. Men på havet er der ingen fast grænse for hvorberuset, man må være.

Der findes nemlig ingen alkoholgrænse i søfartsloven. I stedethedder det blot, at "skibsføreren skal være i stand til at føreskibet forsvarligt".

Og ifølge specialkonsulent Niels Mogensen i SøfartsstyrelsensOpklaringsenhed er der heller ikke nogen hjælp at hente iloven,hvis man vil forsøge at få vurderet, hvor grænsen sådannogenlunde ligger.

1,55 promille ikke nødvendigvis ulovligt

Så selvom den kroatiske overstyrmand, der sejlede skibet ”KarenDanielsen” ind i Storebæltsbroen, havde en promille på mindst 1,55,er det ikke nødvendigvis sikkert, at han overtrådte reglerne.

- Men jeg vil vurdere, at med en alkoholpromille på for eksempel1,0, vil man ikke kunne føre et skib forsvarligt, siger NielsMogensen.

Der har gentagne gange været debat om, hvorvidt der skulleindføres faste promillegrænser til søs.

Få sager om året

Men i 2003 sagde erhvervsminister Bendt Bendtsen blandt andet, athan ikke mente, at promillegrænser var den rigtige løsning. Der erkun meget få sager om året, hvor skibsførere bliver afsløret medspiritus i blodet, sagde ministeren dengang.

Og ifølge formand for Farvandslodseriet, Poul Christensen, erder sket en stor udvikling den seneste årrække med hensyn tildrikkeri til søs - til det bedre.

En lang række rederier har en streng alkoholpolitik om, at derslet ikke må findes alkohol om bord. Og på broen støder lodserneofte på et skilt om, at søfolkene ikke må have indtaget alkohol deseneste fire timer op til en vagt.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter