Ingen til at overtage Pers garnbåd i Bønnerup: De unge vil hellere have en fed hyre og egen kahyt

Forsker ærgrer sig over, at de mere klimavenlige både fravælges af unge fiskere.

Per Skjødt Hansen er garnfisker med udgangspunkt fra Bønnerup Havn. Han har været fisker i 57 år og vil fortsætte, lige så længe han kan. (Foto: DR Nyheder)

Unge, danske erhvervsfiskere fravælger det kystnære, miljøskånsomme og klimavenlige garnfiskeri. Samtidig er gennemsnitsalderen for selvstændige erhvervsfiskere steget til godt 58 år. Det vækker bekymring i branchen.

Et af de steder, den manglende interesse kan mærkes, er i Bønnerup på Djursland.

- Vi er ikke mange garnfiskere tilbage her på Bønnerup Havn og om få år, så er der nok ikke nogen til at tage over, siger skipper på garnbåden AS75, Per Skjødt Hansen, på 71 år.

Over de sidste 10 år er antallet af kystfisker-garnbåde under 18 meter faldet fra 586 i 2009 til 516 i 2019.

Kahytten trækker i de unge

En af grundene, til at de unge fravælger garnfiskeriet og i stigende grad vælger at arbejde på de store trawlere, er, at man har egen kahyt og bedre forhold med for eksempel tv og internet.

Samtidig er der gode muligheder for at tjene flere penge på de både, der fisker længere ude på havet.

Anton Virenfeldt Jespersen går på fiskeriskolen i Thyborøn og er en af de fiskerielever, der ikke har de små garnbåde i tankerne, når han overvejer sin fremtid.

- På de store både er der mere, der er automatiseret, så man bliver ikke så hårdt fysisk belastet. Der er sindssygt gode arbejdsforhold i modsætning til garnbådene, siger Anton Virenfeldt Jespersen.

Selv om de unge elever på fiskeriskolen ser en fremtid for sig på de store trawlere, så forsøger Fiskeriskolen at uddanne dem til en fremtid med begge muligheder.

- Vi prøver at få de unge ud to forskellige steder i praktik. Så de for eksempel er halvdelen af tiden på en trawler i længere tid ad gangen langt til havs, og den anden halvdel på en mere kystnær garnbåd, siger forstander på Fiskeriskolen i Thyborøn, Claus Hansen.

Det skyldes blandt andet, at de nuværende garnbåde stadig efterspørger elever og udlærte fiskere.

Forsker: Garnfiskeri er oftest mere klimavenligt

Hvis der ikke kommer flere unge garnfiskere til, og antallet af garnbåde fortsætter nedad, så er det ikke alene en fiskeritype, der forsvinder, men også et stort nederlag rent klimamæssigt. Det mener Ole Eigaard fra DTU Aqua, der forsker i maritime økosystemer.

Det skyldes, at man ved de forskellige typer trawlfiskeri bruger motorkraft og dermed brændstof, imens man fisker, og det gør man ikke, når man fisker med garn.

- Klimamæssigt er der ingen tvivl om, at det er garnfanget fisk, der er at foretrække. Når man fisker med garn, er det fisken, der skal gøre arbejdet og ikke skibets motor, siger Ole Eigaard.

Han pointerer, at trawlfiskeri ikke er ubetinget dårligt i alle sammenhænge, men er det en fisk, der kan fanges på begge måder, så er garnfiskeriet at foretrække.

Garnfiskeri er ikke kun godt for klimaet, men er også med til at skabe flere jobs. Det konkluderer både den britiske tænketank New Economics Foundation på baggrund af officielle danske tal og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

- Det vil helt sikkert være ærgerligt, hvis garnbåde stopper med at eksistere i Danmark både af klimamæssige og arbejdspladsmæssige årsager, siger forsker i maritime økosystemer hos DTU Aqua Ole Eigaard.

På trods af 57 år med garn: 'Jeg ville fravælge garnfiskeriet'

På havnen i Bønnerup kan Per Skjødt Hansen dog godt forstå de unge.

Skulle han selv vælge mellem de store trawlere eller de små garnbåde som ung, nyudlært fisker i dag, så var der ingen tvivl, hvad valget ville lande på.

- Jeg ville helt sikkert vælge at tage job på en stor trawler, hvor både forhold og løn er rigtig gode. Jeg ville vælge garnfiskeriet fra, siger Per Skjødt Hansen.

Nu i en alder af 71 år vælger han dog at fortsætte med at stævne ud i sin kutter fra Bønnerup Havn, ligeså længe helbredet kan holde.

Facebook
Twitter