Institut for Menneskerettigheder: Forbyd brugen af børn som tolke hos lægen

Det er problematisk, når mange praktiserende læger benytter børn og pårørende til patienter med flygtninge- eller indvandrerbaggrund, mener Institut for Menneskerettigheder.

Hver femte læge svarer i en undersøgelse, at de ofte eller af og til bruger et barn til en patient med flygtninge- eller indvandrerbaggrund som tolk. (© Colourbox)

Det kan i værste fald ende i dårlig lægebehandling og skade familierelationerne, når mange læger benytter pårørende herunder børn som tolke hos patienter med flygtninge- eller indvandrebaggrund.

Sådan lyder advarslen fra Institut for Menneskerettigheder, som peger på, at særligt børnene risikerer at lide overlast.

- Balancen mellem barn og forælder forvrides, hvis et barn for eksempel skal forklare sin mor, at moren er alvorligt syg - for hvem passer egentlig på hvem? Barnet kan ende i en situation, hvor det ikke videregiver informationer til lægen, fordi det vil beskytte sin mor, siger Line Vikkelsø Slot, specialkonsulent hos Institut for Menneskerettigheder.

Forstår ikke at være neutral

Hun reagerer på baggrund af en undersøgelse, som Institut for Menneskerettigheder har fået lavet blandt praktiserende læger.

Her svarer 20 procent af de adspurgte læger, at de ofte eller af og til bruger børn som tolke. Når det gælder brugen af pårørende, er tallet 48 procent.

Og det rejser endnu et problem, mener Line Vikkelsø Slot. For de pårørende kender sjældent til tolketeknik og -etik.

- Man risikerer, at patienten ikke bliver udredt tilstrækkeligt, og derfor bliver hængende i systemet, fordi den pårørende ikke har forstået at være neutral og tolke direkte mellem læge og patient uden selv at fortolke og kommentere, siger hun.

Simpel fejl, stor konsekvens

Praktiserende læge i Brøndby Strand Lise Dyhr genkender problemet. I hendes praksis bruger man i dag udelukkende professionelle tolke, som man har gode erfaringer med. For brugen af pårørende og børn gav anledning til misforståelser.

- Når vi i fagsprog kalder et blodprøveresultat for positivt, så betyder det, at der er tegn på sygdom. Men vi har set eksempler på, at en lægmand opfatter det som noget godt og ikke en sygdom, fortæller hun.

Og når det kommer til brugen af børn som tolke, er hun heller ikke i tvivl.

- Det bliver en dårlig konsultation. Man kan jo ikke lade være med at tænke på, hvad det barn tænker, og hvordan bliver det her forstået, siger Lise Dyhr.

Grib ind ved lov

Institut for Menneskerettigheder mener, at problemet har et omfang, hvor politikerne bør gribe ind.

- Vi anbefaler, at man lovgiver mod at bruge børn som tolke i det danske sundhedssystem, med mindre der er tale om akutte eller livstruende situationer, siger specialkonsulent hos Institut for menneskerettigheder Line Vikkelsø Slot.

Og så peger instituttets undersøgelse på, at den udbredte brug af børn og andre pårørende skyldes, at der er mangel på kvalificerede tolke, som kan sikre patienten en sikker samtale med lægen. Derfor bør man i fremtiden sørge for at opkvalificere de tolke, som bruges i sundhedssystemet.

Sundhedsordfører for Socialdemokraterne, Flemming Møller Mortensen, er opmærksom på problemet, men han mener ikke nødvendigvis, at lovgivning er den rette vej at gå.

- Der kan være steder, hvor man ikke har et andet og bedre alternativ end børnene, og derfor skal vi undersøge det her ordentligt. Det skal ikke være en politisk hovsaløsning. Vi skal finde en løsning i tæt dialog med regionerne og de praktiserende læger, siger han.

Undersøgelsen fra Institut for Menneskerettigheder er en del af rapporten 'Lige adgang til sundhed' og bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 154 repræsentativt udvalgte praktiserende læger gennemført af Epinion.