Institutionsledere uden tid med børnene regnes med i normeringerne: 'Det er helt sort'

I børnehaven Regnbuen har lederen svært ved at forstå måden, politikerne udregner normeringer på.

I den nye lov om minimumsnormeringerne er der et mål om tre vuggestuebørn pr. voksen og seks børnehavebørn pr. voksen. Men lederne af institutioner bliver også regnet med i den normering selvom de ikke nødvendigvis har tid til børnene.

Rettelse: I denne artikel fremgik det oprindeligt, at en leder af en daginstitution sjældent bruger 85 procent af sin arbejdstid på at passe børn. I stedet burde der fra starten have stået, at ledere indgår med en vægt på 85 procent, når der udregnes minimumsnormeringer, fordi normeringerne udregnes på baggrund af, hvor mange børn der er pr. ansat. DR beklager fejlen, som nu er rettet.

Uden for vinduet render forskelligfarvede flyverdragter rundt om et lille, rødt legehus.

De ser glade ud, børnene.

Inde i varmen på den anden side af vinduet sidder Jesper Johansen og kigger ind i sin computerskærm.

Han har som dagtilbudsleder travlt med at få styr på fraværsindberetninger, statistik til refusion ved personalets sygdom, timer, der skal meldes ind til lønsystemet, indkøb, som skal godkendes og budgetter, han skal tjekke op på.

Masser af driftsopgaver, som ikke direkte har med børnene derude at gøre.

Han har derfor meget svært ved at forstå den måde, man udregner normeringer i daginstitutioner på i den lov om minimumsnormeringer, som Folketinget behandlede i dag.

Når "systemet" skal regne ud, hvor mange børn der er for hver voksen i en daginstitution, regner man nemlig lederen med med en vægt på 85 procent i det samlede regnskab.

Det er regeringen, som sammen med en række samarbejdspartier er blevet enige om at bruge tallet 85 procent, når der regnes på normeringer.

Tidligere regnede man lederen med med en vægt på 100 procent, men det blev kritiseret fra flere sider.

Efter forhandlinger i Folketinget er man så endt på de 85.

For institutionerne under Jesper Johansens ledelse betyder det, at de med den nye udregning har 6,2 børn pr. voksen i børnehaverne. Hvis lederne tages ud, hedder tallet i stedet otte til ni børn, vurderer Jesper Johansen.

Jesper Johansen er både leder af hele dagtilbuddet i Rebild Kommune og daglig leder af børnehaven Regnbuen i Nørager. (Foto: Julius Waag Poulsen)

- Det er helt sort at regne lederen med i normeringen, for ingen leder har så meget tid sammen med børnene, når der er mange administrative opgaver. I virkeligheden har jeg slet ingen børnetid, men jeg prioriterer det alligevel, fordi det er vigtigt for mig, siger Jesper Johansen.

Han og en kollega har fordelt opgaverne imellem sig, og den anden leder har på den måde tre dage om ugen sammen med børnene.

- Det kommer bare aldrig i nærheden af 85 procent, fastslår Jesper Johansen.

Der er allerede sendt penge ud i kommunerne til opmanding i daginstitutionerne de kommende år.

Helt præcist 500 millioner kroner til forbedring af normeringerne i 2020, 600 millioner i 2021 og herfra stigende til 1,6 milliarder kroner i 2025, hvor der skal være én voksen til tre børn i vuggestuer og én voksen til seks børn i børnehaver.

BUPL ser loven som en bundprop

Pædagogernes fagforening BUPL har i årevis gjort opmærksom på, at dens medlemmer har været pressede til det yderste og i mange tilfælde har stået alene med en stor flok børn, som gør det svært at overskue hverdagens små og store udfordringer.

Elisa Rimpler kalder lovændringen for historisk og for en sejr for børnene, pædagogerne og de tusindvis af forældre, der har kæmpet for minimumsnormeringer.

Men - det er stadig kun et lille skridt på vejen og en spæd start til at få lagt et højere bundniveau. Det er jo ikke uden grund, at det hedder "minimumsnormeringer", påpeger hun over for DR Nyheder.

- Det er første skridt i genopretningen af vores daginstitutioner og et helt afgørende skridt mod bedre kvalitet for vores børn. Med den her bund sættes der en grænse for, hvor meget man må spare. Kommunerne skal ikke længere kunne bruge børneområdet som et spareobjekt, når der mangler penge, siger Elisa Rimpler.

- Hverdagen er ekstremt presset for børn og pædagoger, og med udsigt til 50.000 flere børn i vuggestue- og børnehavealderen frem mod år 2030 vil presset kun vokse endnu mere. Derfor er det afgørende, at vi nu får sat en prop i besparelserne med lovbundne minimumsnormeringer, siger Elisa Rimpler.

Forsker: 'Et sølle resultat'

Grethe Kragh-Müller er forsker og lektor på Danmark Institut for Pædagogik og Uddannelse, DPU.

Hun er ikke ligefrem imponeret over regeringens planer, som hun kalder "uambitiøse", og hun forstår ikke, hvorfor man overhovedet regner en leder med i normeringen.

Gennem sit arbejde, hvor hun har besøgt en lang række institutioner i hele landet, har hun set og hørt, hvordan personalet "stresser rundt og misser at få kontakt med børnene", som hun siger, og der er oftest ingen leder tilstede.

- Det er helt urealistisk, at lederen i en institution har så meget tid sammen med børnene. Selv i de små institutioner er det maksimalt halvdelen af tiden, siger Grethe Kragh-Müller.

Det er derfor, hun kalder resultatet af politikernes forhandlinger for "uambitiøst" og endda "sølle".

- Når man som jeg har siddet og oplevet, hvad børnene har brug for, så ved man, at det her ikke er tilstrækkeligt i forhold til, at vores børn skal vokse op og få et godt liv. Jeg tror ikke, at nogen vil børnene det ondt med vilje - heller ikke politikerne. Jeg er bare skuffet over, at man ikke kigger på de reelle tal.

Det sætter hun flere ord på i videoen her:

Minister: 'Der var ikke penge til det hele'

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) siger til DR Nyheder, at hun sammen med sine politikerkolleger har lavet en balanceakt, hvor der er blevet lagt mest vægt på, at der kom flere voksne ud i daginstitutionerne hurtigt.

I sidste ende handlede det om penge, og så kan man efterfølgende diskutere, hvordan en leder skal tælles med i et regnestykke eller holdes helt ude.

- Det har været en stor diskussion. Vi har skullet vælge inden for de penge, der er sat af. Der er sat mange penge af de kommende år, og der kommer lige knap 4.000 ekstra enten pædagoger eller pædagogiske assistenter ud i institutionerne, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Det uddyber hun i videoen her:

Tilbage i børnehaven Regnbuen siger dagtilbudsleder Jesper Johansen, at han ser frem til at kunne sikre nogle mere faste rammer for, hvor mange voksne der skal være omkring de små.

- Helt konkret har vi fået mulighed for at give fuld tid til nogle, der ikke havde det, mens andre har fået flere timer. Det er små skridt, men de går i den rigtige retning, siger Jesper Johansen.

- Flere ressourcer betyder, at personalet ikke zapper ind og ud af børnegrupperne, og det betyder noget i hverdagen, når der er tid og overskud til at nå de ting, man gerne vil som pædagog, siger Jesper Johansen.

Lovforslaget om bedre normeringer blev behandlet første gang i Folketinget i dag, tirsdag den 23. november 2021.

Man kan se hele debatten via Folketingets TV-side her. Punktet hedder 25 på dagsordenen og behandles fra klokken 17.21.21 til 19.15.02.

FacebookTwitter