Institutleder trækker sig efter sag om oksekødsrapport

Lederen af Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet trækker sig efter aftale med universitetet.

En rapport om oksekøds klimabelastning måtte trækkes tilbage. (Foto: © Kristian Djurhuus, Scanpix)

Erik Steen Kristensen, leder af Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, trækker sig 'efter aftale' med universitetet.

Det skriver Information.

Erik Steen Kristensens retræte kommer, efter at Aarhus Universitet var afsender på en meget omdiskuteret rapport om oksekøds klimaaftryk i forhold til en række nydelsesmidler.

Information har afdækket, at interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer havde indflydelse på udfærdigelsen af pressemeddelelsen om rapporten. Universitetet havde dog også ladet organisationen skrive hele afsnit i rapporten samt vælge forsidefoto og titel.

Aarhus Universitet har indledt en undersøgelse af sagen, men har allerede konkluderet, at ansvaret for problemerne ligger hos institutlederen, selv om rapporten er udarbejdet af en anden enhed på universitetet, nemlig DCA, Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

- Uagtet at den er udgivet som en DCA-rapport, så er det institutledelsen på Institut for Agroøkologi, der har det overordnede ansvar for forskning og samarbejde, siger Lars Henrik Andersen, konstitueret dekan ved Science and Technology, i et nyhedsbrev fra instituttet.

- Institutledelsen har derfor skullet sikre de overordnede rammer for projektet, inden arbejdet blev påbegyndt, såvel som i udførelsen, i kvalitetssikringen og uafhængigheden af rapporten. Jeg må konstatere, at dette ansvar ikke har været løftet i tilfredsstillende grad, fortsætter han.

Økonomisk støtte fra Kvægafgiftsfonden

I rapporten og i pressemeddelelsen bliver det konkluderet, at nydelsesmidlerne alkohol, kaffe og slik tilsammen er større klimasyndere end oksekød, fordi de efterlader et større klimaaftryk.

Efter Informations afdækning har universitetet trukket rapporten tilbage, da den ikke lever op til universitetets standarder.

Rapporten har fået økonomisk støtte fra Kvægafgiftsfonden. Fonden har som formål at styrke oksekødssektoren.

Landbrug & Fødevarer erkendte i weekenden, at organisationen var gået for langt i sit arbejde med rapporten. Derfor vil organisationen tilbagebetale 455.000 kroner, som den havde fået af Kvægafgiftsfonden til rapporten.

Aarhus Universitet har ligeledes besluttet at betale penge tilbage til fonden, da rapporten ikke lever op til universitetets standarder.

Medarbejdere skal på kursus

I nyhedsbrevet fra universitetet skriver ledelsen, at der nu skal gang i flere forskellige initiativer, som skal sikre universitetet mod lignende "problematiske forhold".

Eksempelvis skal alle rapporter fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug på Aarhus Unversitet, der de seneste fem år er lavet i samarbejde med private virksomheder og interesseorganisationer, gennemgås for at se, om de lever op til universitetets standarder.

Samtidig har universitetet nu indført obligatoriske kurser for medarbejderne, hvor de skal lære om "universitetets retningslinjer for god forskningsskik, god formidlingspraksis og god praksis for samarbejde med eksterne parter".

Universitetets ledelse har samtidig udtrykt kraftig kritik af direktøren for Nationalt Center for Fødevarer og jordbrug, der altså stod som afsender af rapporten. En kritik, som direktør Niels Halberg ifølge nyhedsbrevet tager til efterretning.

- Der er ingen tvivl om, at vi har begået fejl. Vores kvalitetsprocedurer har ikke sikret uafhængigheden og armslængden i dette tilfælde, skriver han i nyhedsbrevet.