INTERAKTIV GRAFIK Så stor er lønforskellen inden for dit arbejdsområde

I langt de fleste jobs tjener mænd mere end kvinder, selvom de to køn sidder med et arbejde inden for samme område.

Det viser den seneste lønstrukturstatistik fra Danmarks Statistik.

Med udgangspunkt i lønstatistikken har DR's Undersøgende Databaseredaktionen undersøgt 280 arbejdsfunktioner, hvor der er data for både mænd og kvinder, og set nærmere på, hvordan lønforholdene er mellem de to køn.

Dem kan du se i den interaktive grafik over artiklen, hvor jobbene er sorteret efter fagområder.

Så meget tjener mænd mere end kvinder

I hele 251 af de 280 jobs er det mændene, der tjener mest, mens kvinderne tjener mest i 22 af tilfældene.

I 7 af arbejdsfunktionerne tjener de to køn lige meget (der var under én procent i forskel på den gennemsnitlige løn for kvinder og mænd, red.). Eksempelvis turist- og rejselederarbejde eller arbejde inden for religion.

- En af de største årsager til, at kvinder og mænd får forskellig løn, det er, at de laver forskellige ting. Historiske set er mandejobs bedre lønnet end kvindejobs, selvom de to køn har det samme uddannelsesniveau, siger Mona Larsen, der er seniorforsker ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).

Derfor kommer det ikke som en overraskelse for hende, at der en lønforskel mellem de to køn, når man kigger bredt ud på arbejdsmarkedet.

Hun synes dog, det er interessant, at der også er store lønforskelle, når man isoleret ser på de enkelte jobfunktioner.

Ifølge Mona Larsen er det meget komplekst rent forskningsmæssigt at komme med et endegyldigt svar på, hvorfor mænd og kvinder, der arbejder inden for samme fag, ikke tjener det samme.

Men hun vurderer, at en del af forklaringen skal findes i, at kvinder og mænd arbejder i to forskellige sektorer.

- Selvom de to køn arbejder med det samme, finder mænd oftere end kvinder arbejde i den private sektor, hvor lønnen typisk er højere end i den offentlige sektor, siger hun.

Derudover kan arbejdsopgaverne inden for de enkelte områder også give et udslag i lønnen.

'Kurérarbejde og transport af bagage' dækker eksempelvis både over arbejde, hvor man transporterer bagage, og arbejde som avisbud, hvilket giver et større lønspænd end eksempelvis arbejde indenfor religion, hvor lønnen er den samme, og hvor arbejdet eksempelvis kan være enten som sognepræst eller fængselspræst.

Ser man på lønnen for alle 280 arbejdsfunktioner, tjener mændene i gennemsnit omtrent 10 procent. mere end kvinderne, og i 27 af jobbene har mændene en løn, der ligger mere end 20 procent over kvindernes. Derudover er det en svag tendens til, at løngabet øges, des højere lønnen er.

Det højeste løngab hos kvinderne er på 18 procent - altså der hvor kvinder tjener mere end mænd.

Ifølge Danmarks Statistik er det samlede løngab for kvinder og mænd på 13,3 procent i mændenes favør.

Anm.: Den anvendte lønkomponent er 'Standardberegnet timefortjeneste. Standardfortjenesten er fortjenesten fratrukket betalinger for overtid og fravær og indeholder grundløn, genetillæg, personalegoder, uregelmæssige betalinger, pensionsbidrag, ferie- og søgnehelligdagsbetalinger samt den særlige feriegodtgørelse.