INTERAKTIV GRAFIK: Se den billigste almene bolig i din kommune

Der er store forskelle på, hvor meget en almen bolig koster. Her kan du se de billigste og dyreste kvadratmeter i din kommune.

Næsten en million danskere bor i almene boliger opført med støtte fra det offentlige. Men det er ikke alle, der er lige heldige med huslejen.

Selv inden for den samme kommune kan en bolig være næsten fire gange så dyr per kvadratmeter som en anden, viser en kortlægning af den almene sektors huslejer, som DR’s Undersøgende Databaseredaktion har lavet.

I den interaktive grafik ovenfor kan du se, hvor meget de billigste og dyreste kvadratmeter i din kommune koster om måneden. Samtidig kan du blandt andet se, hvor mange almene boliger der er i kommunen, og hvordan prisniveauet er i forhold til private udlejningsboliger.

Vælg en kommune for at komme i gang.

Sådan gjorde vi: Prisforskydninger i den almene boligsektor

DR’s Undersøgende Databaseredaktion er dykket ned i huslejedata for at finde ud af, hvordan prisforskellene er på det almene boligmarked, og hvor meget man kan spare ved at bo i en almen bolig kontra en lejebolig på det frie marked i de forskellige kommuner.

Datagrundlaget stammer først og fremmest fra Danmark Bolig, som er en webportal med oplysninger om alle landets ca. 560.000 almene boliger. Almene boliger er lejeboliger, der opføres som offentlig støttet boligbyggeri og drives af et almennyttigt boligselskab. Danmark Bolig er en del af Landsbyggefonden, der finansierer renoveringer og nyopførsler af almene boliger.

Oplysningerne fra Danmark Bolig har DR indhentet ved at programmere en robot, der kan foretage automatiske søgninger i webportalen. Disse tal stammer fra den 31. november 2015, og der tages derfor forbehold for eventuelle ændringer i lejen senere. Efterfølgende er data blevet overført til et regneark, hvor vi har analyseret prisforskellene ud fra parametre som bl.a. boligens kommune, kvadratmeter og opførelsesår.

Ældreboliger og ungdomsboliger er udeladt af analysen, da der er anderledes krav til indretning, og man skal leve op til særlige kriterier for at leje dem.

Danmark Bolig indhenter selv deres informationer ved, at hvert enkelt alment boligselskab indtaster oplyser om lejeforholdene i hver enkelte bolig. Dette er en mulig fejlkilde i datamaterialet, da der kan ske fejlindtastninger, når der skal leveres data på over en halv million boliger. Derfor har DR manuelt tjekket boligerne med de dyreste og billigste kvadratmeter hos det udlejende boligselskab for at verificere, at boligerne i de 98 kommuner rent faktisk også findes med de oplyste lejeforhold. Da det kun er 196 boliger, der er blevet verificeret, må man forvente, at der stadig er en lille procentdel fejl i resten af datamaterialet, som er brugt til at beregne gennemsnitspriser. Ved gennemgangen af data erfarede DR dog, at fejlindtastninger både resulterede i højere og lavere huslejer end realiteten, og der er umiddelbart ingen grund til at tro, at fejl skulle betyde en større skævvridning af det samlede datasæt.

For at sammenligne de almene familieboligers husleje med det private marked har DR kontaktet BoligPortal, en webportal for udlejning af boliger, og fået data om kommunernes gennemsnitlige kvadratmeterpris på udlejningsboliger. Tallene fra BoligPortal baserer sig på 145.206 boliger udlejet i 2015 på det almindelige boligmarked.

Disse 145.206 boliger er blevet sammenholdt med gennemsnitslejen per kvadratmeter på 491.090 almene familieboliger. Der sammenlignes rene lejepriser uden forbrug.

Med udgangspunkt i tallene fra BoligPortal og Danmark Bolig har vi kunnet undersøge, hvor meget billigere – eller dyrere – det i hver kommune i gennemsnit er at bo i en almen bolig end en bolig udlejet på det almindelige boligmarked.

Resultatet siger noget om gennemsnitslejen, men kan ikke sige noget præcist om den reelle værdi af de almene boliger på det frie lejemarked, da der ikke er data om de enkelte boligers størrelse eller placering, kun pris per kvadratmeter. Det er derfor teoretisk muligt, at almene boliger i den enkelte kommune er dyrere, fordi de for eksempel generelt ligger på mere attraktive grunde - eller omvendt.