INTERAKTIVT KORT Her løser borgere selv kommunale kerneopgaver

De tømmer skraldespande, lægger fortov, vasker byskilte og driver et bibliotek.

Kommuner bruger i stigende grad borgernes arbejdskraft til at udføre opgaver, som de ikke selv kan finansiere, eller som en mulighed for at styrke demokratiet og fællesskabet.

I flere af samarbejderne betaler kommunen typisk materialer, mens frivillige lægger timerne. Andre steder tager borgerne selv initiativet og/eller betaler det hele.

Fælles for projekterne er, at det er opgaver og velfærd, som kommunen traditionelt står for.

Et forskningsprojekt fra kommuners og regioners analyseinstitut, Kora, og Syddansk Universitet, der bygger på svar fra knap 450 kommunalchefer, viser, at samarbejdet med frivillige formenligt vil blive udbredt yderligere.

Fire ud af fem chefer svarer, at de inden for det seneste år har haft et særligt fokus på at opbygge nye samarbejdsaftaler med frivillige.

Klik på et punkt og se et eksempel på samarbejdet.

Facebook
Twitter