Internationalt studie med dansk forsker i spidsen: Generel brug af cannabis og cannabinoider kan på nuværende tidspunkt ikke anbefales til smertelindring

Forsker anerkender dog, at nogle smertepatienter oplever positive effekter med cannabisprodukter.

Artiklen er blevet opdateret den 25/3 klokken 16.16 Artiklen er blevet rettet, da DR er blevet gjort opmærksom på, at Lars Arendt-Nielsens udtalelser har været mere bastante end IASPs udtalelser.

En generel brug af cannabis og cannabinoider til smertelindring kan på nuværende tidspunkt ikke anbefales.

Det er blandt konklusionerne på et 2,5-årigt forskningsprojekt lavet af den Internationale Verdensorganisation for Smerteforskere- og Læger, IASP.

Som afslutning på deres projekt har IASP udsendt et skriv, hvori det blandt andet lyder, at manglen på viden og evidens af høj kvalitet betyder, at de ikke på nuværende tidspunkt kan anbefale en generel brug af cannabis og cannabinoider til lindring af smerter. THC og CBD er eksempler på cannabinoider.

Samtidig anerkender IASP, at der er brug for mere forskning på området.

Forskerne har i deres projekt kun fokuseret på at undersøge cannabis som muligt smertelindringsmiddel og har ikke forholdt sig til eventuelle effekter på andre sygdomme.

Desuden har man koncentreret sig om cannabisprodukter indeholdende THC, da man ikke har kunnet finde stærke nok studier, der kunne sige noget om virkning og bivirkning af cannabisprodukter, som kun indeholder det ikke-euforiserende stof CBD.

I forskningsprojektet har forskerne undersøgt videnskabelig litteratur på området. Tilsammen inkluderer det over 7.000 patienter i forskellige studier. Og heri har man altså ikke kunnet finde tilstrækkelig evidens af høj nok kvalitet for cannabis og cannabinoiders virkning på smerter.

Den danske smerteforsker Lars Arendt-Nielsen har været initiativtager til forskningsprojektet. Han er netop afgået som præsident for organisationen og professor på Aalborg Universitet.

- Vi har gennemgået al videnskabelig litteratur på området og konkluderet, at cannabis har en god virkning på smertesystemet hos forsøgsdyr, men den smertelindrende effekt kan ikke genfindes i kliniske studier på mennesker.

Ifølge Lars Arendt-Nielsen er deres analyse den største og mest omfattende, der nogensinde er gennemført på området.

- Jeg tror, at det vil give en form for genklang verden over. Det er formålet med den internationale organisation, jeg har stået i spidsen for. Vi ønsker at oplyse på et kvalificeret grundlag om virkning og bivirkning af de stoffer, som anvendes indenfor kroniske smerter.

Dyreforsøg kan ikke overføres til mennesker

Gennem årene har man kunnet påvise en god effekt af cannabis ved eksperimenter på dyr. Men det nye studie peger på, at de samme positive effekter altså ikke har kunnet genfindes i mennesker, fortæller Lars Arendt-Nielsen.

Ifølge smerteforskeren er det et kendt problem inden for udviklingen af lægemidler, der skal lindre smerter, at erfaringerne fra dyreforsøg ikke kan overføres til mennesker.

Studierne, som er blevet undersøgt i det nye forskningsprojekt, viser ifølge Lars Arendt-Nielsen, at der kan være risiko for at opleve bivirkninger ved brug af cannabis, der indeholder det euforiserende stof THC.

Oftest vil de umiddelbare bivirkninger være svimmelhed, træthed og uopmærksomhed. Mens de mere alvorlige bivirkninger for cannabis kan være psykoser, selvmordstanker, hukommelse- og koncentrationsbesvær samt depression. Dog oplyser IASP, at der er begrænset evidens for bivirkningerne.

Hjælper nogle patienter

I dag kan mange af de patienter, som oplever kroniske smerter, ikke behandles optimalt.

Derfor er det helt naturligt, at disse patienter søger efter måder at dæmpe smerterne på, mener Lars Arendt-Nielsen.

- Man skal huske, at patienter med kroniske smerter er en meget udsat gruppe. Det er en gruppe, som har svært ved at finde smertelindring. Og så tyer man jo ofte til mere alternative metoder.

I Danmark lider omkring tyve procent af befolkningen af kroniske smerter, fortæller Lars Arendt-Nielsen.

Han anerkender at nogle patienter oplever positive effekter med cannabisprodukter.

- Selvom vi ikke anbefaler cannabisprodukter til smertebehandling, er der smerteplagede patienter, som finder lindring i cannabis, siger han.

- Har man fået ordineret cannabis og oplever en smertelindrende effekt, opfordrer vi ikke til, at man skal stoppe, men at man skal være i tæt dialog med sin læge omkring både effekt og bivirkninger.

Giver håb til smertepatienter, 'som ikke kan opfyldes'

I Danmark indførte man i 2018 en forsøgsordning med medicinsk cannabis. Den betyder, at læger blandt andet kan udskrive medicinsk cannabis specifikt til behandling af smerter.

Lars Arendt-Nielsen undrer sig over den måde, medicinsk cannabis er blevet godkendt på herhjemme.

- Vi har aldrig før i Danmark set, at politikerne på Christiansborg godkender et lægemiddel. Normalt gennemgår lægemidler en lang og meget kompliceret godkendelsesproces, hvor Lægemiddelstyrelsen eller det Europæiske Lægemiddelagentur vurderer midlets effekter eller bivirkninger, siger han.

Ifølge Lars Arendt-Nielsen har politikerne herhjemme uden det nødvendige grundlag givet lov til, at medicinsk cannabis kan ordineres som et lægemiddel til patienter med smerter.

- Det svarer lidt til, at man på Christiansborg godkendte en coronavaccine uden at kende til hverken effekten eller bivirkningerne.

Han mener, at smertepatienter er blevet brugt af politikerne.

- Jeg synes, det er forkert, at man giver sårbare smertepatienter et håb, som ikke kan opfyldes.

Artiklen er blevet opdateret 18/3 klokken 16.05 med link til artiklerne i det videnskabelige tidsskrift PAIN.

Artiklen er blevet opdateret den 25/3 klokken 16.16:

Artiklen er blevet rettet, da DR er blevet gjort opmærksom på, at Lars Arendt-Nielsens udtalelser har været mere bastante end IASPs udtalelser.

Rettelserne er foretaget for at tydeliggøre IASP’s egne ord, og hvilke udtalelser Lars Arendt-Nielsen selv er afsender på.