Internt notat: Udflytning af Miljøstyrelsen kan ramme miljø og natur hårdt

Det ligner et ophørsudsalg i Miljøstyrelsen, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Tabet af medarbejderkompetencer vil tage lang tid at genopbygge, lyder det i risikovurdering. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Det kan få alvorlige konsekvenser for miljøet, at regeringen har besluttet at udflytte dele af Miljøstyrelsen.

Det forventes nemlig, at mange medarbejdere ikke vil flytte med deres stillinger til Odense, og dermed mister styrelsen ekspertise, som det vil tage flere år at genopbygge.

Sådan lyder vurderingen i et internt notat fra Miljøstyrelsen, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.

Notatet er rystende læsning, siger landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening Thyge Nygaard.

- Det er noget, der begynder at ligne et ophørsudsalg eller en kapitulation, hvor man erkender, at man faktisk vil få en styrelse, der ikke vil fungere i rigtig lang tid fremover, siger han.

Otte områder er særligt hårdt ramt

Notatet er en ny vurdering af de risici, som udflytningen medfører på styrelsens områder. I alt otte områder er markeret med rødt, hvilket vil sige, at der allerede er problemer på området, og at der er tale om problemer, som skal prioriteres højt.

For eksempel lyder vurderingen, at tabet af medarbejderkompetencer vil betyde, at styrelsen ikke kan nå at kontrollere, om såkaldte biocidprodukter er risikable for mennesker, dyr og miljøet, inden for de tidsfrister som er fastsat af fælleseuropæisk lovgivning.

Derfor kan produkterne ifølge notatet havne på markedet i Danmark, før styrelsen har godkendt dem.

I de næste tre til fire år kan sagsbehandlingstiden for biocidgodkendelser i værste fald kun overholdes i 10 til 25 procent af sagerne. I bedste fald kan sagsbehandlingstiden overholdes i 40 procent af sagerne.

Det er dybt problematisk, mener miljøordfører for De Radikale Ida Auken (R).

- Det betyder, at der kan komme giftstoffer ud, som man ikke længere har kontrol over, siger hun.

Miljøordføreren forventer, at den nye miljøminister, Jakob Ellemann-Jensen (V), snarest vil forklare, hvordan Miljøstyrelsen efter udflytningen skal løse sine opgaver.

- Det er hele opgaven med at gøre Danmark til et grønt foregangsland, som kommer til at halte bagefter. Så der venter Jakob Ellemann-Jensen en stor oprydning, og han står med en halvt lammet styrelse på hånden, siger Ida Auken.

Ida Auken (R), miljøordfører (© DR Nyheder)

Miljøstyrelsen: Vi rekrutterer

Det har ikke været muligt for DR Nyheder at få et interview med den nye miljøminister, der blev udnævnt i forbindelse med gårsdagens regeringsrokade.

Miljøstyrelsen har ikke ønsket at stille op til et interview, men vicedirektør Lars Møller Christiansen oplyser i en skriftlig kommentar, at risikovurderingen er "et udtryk for rettidig omhu, som har til formål at identificere, foregribe og så vidt muligt forebygge tab af produktivitet med mere" i forbindelse med udflytningen.

- Styrelsen arbejder målrettet på at forebygge disse scenarier – ikke mindst ved en omfattende og hurtig rekrutterings- og oplæringsindsats, skriver han.

Samtidig påpeger vicedirektøren, at der startede 33 nye medarbejdere i styrelsen 1. maj, og at der næste måned ventes cirka 42 nye medarbejdere.

Det beroliger imidlertid ikke Thyge Nygaard fra Danmarks Naturfredningsforening.

- Hvis jeg var ny minister, så ville jeg overveje at trykke meget hurtigt på stopknappen, for man får altså en styrelse, som ikke kommer til at fungere i rigtig lang tid. Det er alvorligt både for erhvervslivet, borgerne, miljøet og naturen i Danmark, siger han.

Facebook
Twitter