Interview: Socialministeren vil have flere penge til hjemløse, men har ingen succeskriterier for indsatsen

Antallet af hjemløse stiger - Mai Mercado vil indsamle mere viden, men tør ikke love, at kurven knækker.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) vil tilføre flere midler til hjemløseindsatsen, men har ikke et succeskriterium for, hvad arbejdet skal munde ud i. (Foto: © Foto: dr)

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har ved flere lejligheder fortalt, at det var mødet med en hjemløs mand, der fik hende til at melde sig ind i Konservativ Ungdom. Siden slutningen af november, hvor Mai Mercado blev udnævnt til minister i det nyoprettede Børne- og Socialministerium, har hun haft mulighed for at udstikke kursen i bekæmpelsen af hjemløshed.

På seks år er hjemløsheden steget med 23 procent, fra 4.998 personer i 2009 til 6.138 i 2015, hvor den seneste hjemløsetælling fandt sted.

Regeringen kan ikke love, at den kurve vil knække.

Det siger børne- og socialministeren i et interview med DR Nyheder, der i de kommende uger har fokus på hjemløshed.

- Hvad vil du som ny minister gøre for at få nedbragt antallet af hjemløse?

- I første omgang vil jeg få gode indspark fra alle de aktører, som kender de hjemløse bedst, og så vil jeg sammensætte min strategi. Men jeg er bevidst om, at der ikke er nogen lette løsninger – det er et langt, sejt træk, hvor man arbejder kontinuerligt med borgeren.

- Jeg vil jo gerne have, at vi har så få som muligt, der er hjemløse, men jeg må også bare sige, at det er borgere, der kommer med meget komplekse problemstillinger, så et egentligt succeskriterium ligger jeg ikke inde med.

- Er der ikke behov for en radikal nytænkning, når man har forsøgt sig med det lange, seje træk, og der stadig kommer flere og flere hjemløse?

- Jeg er ikke sikker på, der er brug for en hel ny vej. Det er ikke det, jeg oplever, når jeg taler med Rådet for Socialt Udsatte og andre aktører på området. Vi skal arbejde systematisk videre med de værktøjer, vi allerede har.

Vil have flere midler til hjemløse

- Hvad vil du gøre for at sikre en højere prioritering af hjemløses forhold?

- Jeg arbejder med ordførerne på at få lavet en socialøkonomisk model i satspuljeregi, hvor vi vil synliggøre de økonomiske gevinster ved at fokusere på forebyggelse.

- Jeg er fortaler for, at man kan gøre rigtigt meget inden for det eksisterende budget. Men jeg synes, det er så vigtigt et problem, at jeg vil komme med et forslag om at tilvejebringe flere midler for at imødegå hjemløshed.

Mai Mercado tilføjer, at hun vil indsamle mere viden, inden hun kommer med et konkret forslag til, hvor mange penge der skal tilføres hjemløseindsatsen, og hvad de skal bruges på.

Siden vedtagelsen af Hjemløsestrategien i 2009 har kommunerne arbejdet med den såkaldte Housing First-metode, hvor fokus er på at finde en bolig til den hjemløse tidligt i et indsatsforløb og bakke op med intensiv bostøtte for at få den hjemløse til at fastholde boligen.

Børne- og socialministeren er varm fortaler for metoden, men socialforskningsinstituttet SFI konkluderer i en ny evaluering af Housing First, at den massive mangel på billige boliger i de store byer står i vejen for at udbrede metoden.

- Hvad vil du gøre for, at der kommer flere billige boliger i kommunerne, som hjemløse kan bo i?

- Det er noget, vi i regeringen har stort fokus på. I mit ministerium har vi et spor, som ser på strategien for hjemløse, og i transport- og boligministeriet har de et spor, som handler om at tilvejebringe flere og billigere boliger. Der ser vi kommunerne som medspillere, så vi skaber et øget incitament for, at de får bygget mindre og billigere.

- Er det kommunernes eller statens ansvar at hjælpe de hjemløse?

- I regeringen hjælper vi med at udbrede viden, men i sidste ende – og det tror jeg, kommunerne er enige i – er det ude i kommunerne, at man står for planlægningen og opførslen af nye boliger. Det skal staten ikke styre eller bestemme.

Handler ikke kun om økonomi

- Hvad tænker du om regeringens overordnede linje i forhold til hjemløshed – i dit ministerium laver I strategier for at hjælpe og forebygge mod hjemløshed, men I har også gennemført et kontanthjælpsloft, som kritiseres for at have en social slagside?

- Det er for simpelt at reducere det til et spørgsmål om økonomi. Der er meget, meget mere på spil for den hjemløse – sociale og sundhedsmæssige problemstillinger, boligforhold osv. Selvfølgelig har økonomi en betydning, men for dem, der er på kanten af hjemløshed, er det ikke nødvendigvis et spørgsmål om højere ydelser. Det er derfor, den sociale indsats er så ekstremt afgørende, siger børne- og socialminister Mai Mercado.

DR sætter fra uge 6 og syv uger frem fokus på hjemløshed med en række artikler her på dr.dk og med DR1-programserien '52 dage som hjemløs'.