Irakiske flygtninge skifter kirke

De irakiske flygtninge har forladt Vor Frue Kirke og søgt tilflugt i Brorsons Kirke, oplyser DR Nyheder. Årsagen er pladsmangel, da der kommer stadig flere flygtninge til.

Sognepræst Jesper Stange møder de irakiske asylansøgere i Vor Frue Kirke. (Foto: Keld Navntoft © Scanpix)

De irakiske flygtninge har rømmet Vor Frue Kirke, hvor de har opholdt sig de seneste dage.

I stedet har de omkring 25 flygtninge søgt tilflugt i Brorsons Kirke, oplyser DR Nyheder.

Årsagen er pladsmangel, da der kommer stadig flere flygtninge til.

- Vi har 15 nye familier på vej, så vi har haft brug for nogle rum, der kunne blive afskærmet, og nu har vi fået mulighed for at flytte, siger en af de irakiske flygtninge, Taleb Ansari, til DR Nyheder.

De afviste irakiske asylansøgere står til at blive tvangshjemsendt til Irak i de kommende måneder som konsekvens af den nye hjemsendelsesaftale, som Danmark har indgået med Irak.

Lettet over rømning

Menighedsrådformand i Vor Frue Kirke, Ole Steffen Ehlers, er lettet over, at domkirken nu igen kan fungere normalt.

Ole Steffen Ehlers mener generelt, at det er forkert at bruge kirken til politiske formål.

- Det bunder på en misforståelse om, hvad det er, den danske folkekirke står for. Vi vil gerne hjælpe sjælesørgerisk, men rent praktisk må vi henvise til andre gode kompetente kanaler som Dansk Røde Kors eller Dansk Flygtningehjælp, siger han.

Det er en gruppe med navnet Kirkeasyl, der står bag aktionen.

FacebookTwitter