Irakiske tolke kræver flere penge af Danmark

De irakiske tolke, der hjalp de danske soldater i Basra er hjemme i Irak igen, men nu kræver de om flere penge fra den danske stat for at være rejst.

Irakiske tolke og deres familier ankom til Sjælsmark den 23. august 2007, fordi de frygtede for deres liv i Irak. (Foto: © Søren Bidstrup, Scanpix)

Dansk Flygtningehjælp har fået en henvendelse fra den gruppe irakiske tolke, der i sin tid arbejdede med de danske styrker i Irak.

De irakiske tolke kom til Danmark da de danske soldater blev trukket ud af Irak, fordi tolkene frygtede for deres og deres familiersliv fordi de havde arbejdet for danskerne.

Gruppen er forlængst vendt hjem til Irak igen, men har altså dernedefra kontaktet Danmark igen, fortæller Dansk Flygtningehjælps generalsekretær Andres Kamm til TV-avisen.

Kræver flere penge

Tolkene vil have flere penge for at have forladt Danmark frivilligt.

- De spørger, om de kan få penge efter de nye høje takster, som nu er indført, siger Andreas Kamm.

Dengang fik de som asylansøgere 30.000 kroner hver for at rejse hjem, men idag får asylansøgere som vælger at rejse hjem frivilligt 117.000 kroner.

Ultimatum

I et brev skriver gruppen: "Vi har stadig ret til at vende tilbage til Danmark igen. Vi mener, at det ville koste Danmark endnu mere, end de 117.000 kroner hver voksen kan få, hvis vi vender tilbage."

Men ifølge Dansk Flygtningehjælp er der ikke meget håb for tolkene.

- De blev hjulpet i henhold til regelsætte på det tidspunkt de rejste hjem, siger Andreas Kamm og understreger, at de ikke nu kan forvente yderligere hjælp efter helt nye regler, som er indført efter de er flyttet tilbage til Irak.

Samme toner lyder fra integrationsordfører Simon Emil Ammitzbøll til TV-avisen.

- Jeg mener det nærmer sig ren afpresning, siger han.

Noget helt andet er at det slet ikke er sikkert, at de irakiske tolke kan komme tilbage til Danmark.

- Og hvis de kan så kan der i al fald rejses tivivl om, hvorvidt de overhovedet er forfulgt i Irak og hermed berettiget til asyl, siger Andreas Kamm til TV-avisen.