Iraners sag for Menneskerettighedsdomstol

Sagen om den 36-årige iraner Elias Karkavandi, der lever på tålt ophold i Danmark, er på vej til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, oplyser hans advokat.

(© DR)

Uanset i hvilken form lovforslaget om at stramme reglerne for udlændinge tålt ophold bliver vedtaget, så står den første advokat klar til at køre en sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Det drejer sig om den 36-årige Elias Karkavandi, der fik halvandet års fængsel og en udvisningsdom for at have været med til at advare pusherne på Christiania, når politiet holdt razziaer.

Risikerer tortur i Iran

Elias kan ikke udvises til Iran, da han der risikerer tortur. Han er derfor blandt de 18 udlændinge, der i dag lever på tålt ophold i Danmark.

- Udvisningsdommen er helt urimelig, og at en person som ham er på tålt ophold er helt grotesk og i strid med menneskeretskonventionen. Han har afsonet en straf på halvandet års fængsel for at stå vagt på Christiania, og man kan altså ikke sige, at han er til fare for statens sikkerhed eller for nogle borgere i Danmark, siger hans advokat Marianne Vølund.

Derudover har udlændingemyndighederne sagt, at han ikke kan vende tilbage til Iran, fordi dér vil han være i risiko for forfølgelse. Og den situation vil sandsynligvis ikke ændre sig.

- Derfor er det urimeligt at give ham en tillægsstraf oven i, som kan gå hen og blive livsvarig. En straf, der bliver endnu værre, hvis han får opholdspligt til at bo og sove i Sandholm, siger Marianne Vølund.

Prøves ved alle retsinstanser

For at køre videre til menneskeretsdomstolen skal sagen være afprøvet ved alle danske retsinstanser.

- Vi kan vælge at få prøvet selve udvisningsdommen. Men vi kan også prøve selve spørgsmålet om tålt ophold. Altså om hvordan man behandler mennesker på tålt ophold. Kan man sætte dem på alle disse restriktioner som opholds- og meldepligt, uden mulighed for at arbejde og så videre, siger Marianne Vølund.

Hun mener, at resultatet af en sådan retssag kan blive, at enten en dansk domstol eller menneskeretsdomstolen kommer frem til, at opholdspligten i Sandholm ikke stemmer overens med proportionalitetsprincippet - at forbrydelsen ikke står mål med straffen.

En sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol kan tage op til tre-fire år.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk