IT-fis og ballade i børnehaven

Næsten alle kommuner mangler en strategi for, hvad ny teknologi skal bruges til i børnehaven. I praksis betyder det, at computerne bruges til spil.

De færreste daginstitutioner har gjort sig klart, hvad de vil bruge ny teknologi til. (Foto: Stock.xchcng)

Ny teknologi skyller ind over nutidens børn, men mens mange af dem er på Facebook, har smartphones og værelser spækket med it-udstyr, så står det i grel modsætning til, hvad børnehaven bruger teknologien til.

En ny undersøgelse viser, at daginstitutionerne næsten kun bruger computere til spil og hverken har strategi eller handleplan for, hvad den nye teknologi skal bruges til.

Problem for skolenPædagogisk konsulent Bernt Hubert fra professionshøjskolen UCC har spurgt landets kommuner om deres hensigter med brug af it i dagtilbud, og det viste sig, at tre fjerdele af kommunerne hverken har strategier eller handleplaner på området.

Desuden kunne kun 11 procent af kommunerne bekræfte, at it-kompetencer spiller en rolle, når medarbejderne er til udviklingssamtaler.

- Det er ikke godt nok. Det er vigtigt, at alle de pædagogisk ansatte har en idé om, hvad it kan og skal bruges til, så det ikke bare overlades til en ekspert, der så har sine specielle kæpheste. Hvis der altså overhovedet er en ansvarlig, hvad der jo sjældent er. Det er jo egentlig ikke et spørgsmål, om det pædagogiske personale vil forholde sig til it i forhold til børnene eller ej - det er et vilkår, at det er de nødt til, siger Bernt Hubert til DRs P1 Orientering.

Desuden peger han på, at det senere i børnelivet giver folkeskolen problemer, at børnene går fra børnehave til skole med vidt forskellige kompetencer.

- Det betyder jo, at læreren ikke på nogen måde kan gå ud fra, at børnene er nogenlunde på samme niveau mht. viden og kompetencer i it. Læreren kan snarere være sikker på, at kompetencerne er vidt forskellige, siger Bernt Hubert.

Børnehaven betaler

Et andet resultat af undersøgelsen er, at i syv ud af ti kommuner er det daginstitutionens eget budget, der skal betale for it-udstyr. Dermed lader kommunerne det i stort omfang være på institutionerne selv at afgøre, om de overhovedet vil have it, ligesom langt de fleste også undlader at yde support men lader eventuelle problemer være institutionernes egen hovedpine.

Mens der altså er meget langt mellem dem, der bruger it i det pædagogiske arbejde, så har det større vægt for kommunerne, at it bruges i både den interne og eksterne kommunikation mellem personale og forældre.