Jagtforeninger raser over Naturstyrelsens rejseri

Jagtforeninger kalder det vanvittigt, at Naturstyrelsens ansatte har fået løn for at rejse landet rundt og gå på jagt.

Formanden for Thisted Jagtforening, Per Poulsen, er forarget over Naturstyrelsens rejseri. Lokale jægere vil gerne gøre arbejdet gratis eller oven i købet betale for at være med, fortæller han. (Foto: PRIVATFOTO © Per Poulsen)

Naturstyrelsens Driftscenter ved Billund sælger brænde og træflis fra statens mange skove. Samtidig deltager medarbejdere fra centeret, der intet har med jagt at gøre, i flere af de attraktive reguleringsjagter, som Naturstyrelsen afholder på statens arealer rundt om i landet.

I seneste jagtsæson rejste medarbejdere fra Driftscenteret fire gange på jagt på naturperlen Livø i Limfjorden og to gange på jagt i Grib Skov i Nordsjælland.

Det viser data fra Naturstyrelsen, som DR`s Undersøgende Databaseredaktion har analyseret.

- Det er fuldstændig vanvittigt, at Naturstyrelsens folk rejser rundt i landet for at skyde hjortevildt hos hinanden. Vi har masser af medlemmer, der hellere end gerne vil med på disse jagter. Naturstyrelsens folk får løn og kørepenge for at rejse land og riger rundt og skyde hjorte. Vi vil gerne betale for at være med, så mon ikke det er på tide at lave det her om, så styrelsens folk bliver hjemme og passer deres arbejde og overlader det til os lokale jægere at regulere vildtet på statens arealer, siger Kresten B. Kristensen, Formand for Midtthy Jagtforening med 130 medlemmer.

Styrelsen kunne tjene penge på jagterne

I december og januar i den seneste jagtsæson rejste ansatte såsom kontorchefer og fuldmægtige fra Naturstyrelsens hovedsæde i København 10 gange til Jylland for at deltage i reguleringsjagter hos Naturstyrelsens enheder i Jylland.

Det blev til to rejser til Vestjylland, fire til Thy, tre til Himmerland og en rejse til Midtjylland. Tusindvis af kilometer og hundredevis af arbejdstimer brugt på at jage hjortevildt.

-Jeg er dybt rystet over at høre, at Naturstyrelsens folk rejser rundt til hinanden for at deltage i reguleringsjagter. I stedet for at bruge skatteborgernes penge kunne Naturstyrelsen tjene penge på at lade lokale jagtforeningsmedlemmer deltage. Det er der masser, der gerne vil, og de vil også betale for det, lyder det fra Benn Rune, der er kasserer i Haunstrup Jagtforening ved Herning med over 250 medlemmer.

Samme melding kommer fra Thisted Jagtforening, der har 300 medlemmer.

- Det er under al kritik, at Naturstyrelsens medarbejdere i det omfang rejser rundt i landet for at skyde hjortevildt hos hinanden. Her lokalt i Thy er vi efterhånden mange erfarne riffeljægere, der hellere end gerne vil deltage i disse jagter og måske endda betale for at være med. Det kunne ende med at blive en indtægt i stedet for som nu en udgift for staten, siger foreningens formand, Per Poulsen.

Vil gerne inddrage lokale mere

Naturstyrelsen erkender, at omfanget af de ansattes rejseri er overraskende stort, og styrelsen vil gerne inddrage lokale jægere.

- Hovedparten af de medarbejdere, der rejser langt, er altså folk, der er ekstremt kompetente og det kan være, at de tidligere har arbejdet i den enhed, der afholder jagterne. Men vi vil gerne se på, om vi i højere grad kan få penge for vores jagter, siger styrelsens direktør, Hanne Kristensen.

I december og januar afholdt styrelsen 21 jagter med i alt 230 forskellige deltagere. Der var både ansatte og inviterede jægere, som ikke arbejder i Naturstyrelsen. Ingen betalte for at være med.

Vil frygteligt gerne skyde en då på Livø

I seneste jagtsæson afholdt Naturstyrelsen fem reguleringsjagter på den fredede naturperle Livø i Limfjorden. Over 30 ansatte i Naturstyrelsen rejste fra steder som København, Lolland Falster, Fyn og Sønderjylland for at deltage i jagterne.

Formanden for Vorupør Jagtforening ville også gerne have betalt for at være med.

- Jeg vil da frygteligt gerne til Livø og skyde en då, og det vil de fleste af vore riffeljægere også. Nu fungerer reguleringsjagterne som et frynsegode for Naturstyrelsens ansatte, og de rejser oven i købet fra den ene ende af landet til den anden for at være med. Det kunne man spare ved at tilbyde os jagterne. Vi vil gerne betale for det, siger Max Rene Brund, formand for Vorupør Jagtforening, der har 80 medlemmer.

Naturstyrelsens erkender, at rigtig mange medarbejdere har rejst rigtig langt for at jage på Livø.

- Til jagterne på Livø er der i meget vidt omgang brugt medarbejdere fra andre enheder. Det er dygtige skytter eller hundeførere, og nogle er rejst derover i deres fritid, men vi skal kigge på, om vi i højere grad kan bruge lokale jægere og få indtægter ud af det, siger Hanne Kristensen, direktør i Naturstyrelsen.

Danmarks Jægerforbund vil ikke kritisere

Danmarks Jægerforbund mener, at mange jægere gerne vil med på reguleringsjagterne.

-Der er helt sikkert jægere, der vil være interesseret i at komme med på en reguleringsjagt, og nogle vil sikkert også betale for det. Det kan vi kun bakke op om, siger forbundets formand Claus Lind Christensen.

Derimod har forbundet ingen mening om rimeligheden i, at Naturstyrelsens ansatte i arbejdstiden rejser landet tyndt for at gå på jagt hos hinanden.

- Danmarks Jægerforbund har et godt og professionelt samarbejde med Naturstyrelsen, og vi har ikke hverken kendskab til eller mening om, hvordan Naturstyrelsen administrerer deres tid og midler i denne henseende, siger Claus Lind Christensen.

Når I ingen mening har om det, hænger det så sammen med, at adskillige topfolk fra Danmarks Jægerforbund jævnligt inviteres med på jagterne ?

- Nej det hænger på ingen måde sammen med, hvem der inviteres til disse jagter. Det er alene op til Naturstyrelsen, hvem de vælger at invitere, ligesom det er Naturstyrelsens afgørelse, i hvilken grad de bruger økonomiske midler på jagter, siger jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen.

DR havde ved denne artikels offentliggørelse fået bibragt det indtryk, at medarbejdere, der deltog i reguleringsjagter hos andre enheder end den, de var ansat i, fik løn og kørepenge, fordi jagten var en del af deres arbejde.

Dog gjaldt dette ikke for medarbejdere, der var ansat i såkaldte rokeringsordninger. De deltog for egen regning. Det var ikke forud for artiklens offentliggørelse muligt for DR at få oplyst, hvem der var i rokeringsordning og dermed rejste og deltog for egen regning.

Onsdag 2. september 2015 oplyste Naturstyrelsen imidlertid, at kun et fåtal af medarbejderne har fået løn og kørepenge for at deltage i reguleringsjagterne.

Naturstyrelsen oplyser, at ansatte i 21 ud af 127 tilfælde har fået løn, og at der er udbetalt kørepenge i to tilfælde. Desuden har jægere brugt styrelsens tjenestebiler 12 gange.