Jagtvej 69 har splittet BZ bevægelsen

Gassen gik af BZ bevægelsens ballon, da Ungdomshuset blev revet ned og blev til den tomme grund Jagtvej 69. Det siger forsker i politisk ekstremisme.

Nørrebrogade, hvor urolighederne blussede op efter politiets rydning af Ungdomshuset på Jagtvej torsdag morgen. Billedet her er fra torsdag aften 1.3.2007. (Foto: © Jens Nørgaard Larsen, Scanpix)

Det har præget BZ miljøet at Ungdomshuset blev revet ned for fem år siden. Eller følgegrupperne af BZ miljøet, som netop fik den markante sejr i 80'erne, da de fik Ungdomshuset.

Da det blev revet ned, rev man kernen itu, siger forsker i politisk ekstremisme.

Symbolværdien vigtigst

- Det gamle ungdomshus havde en stor symbolværdi. Det var en af BZ bevægelsens få sejre og kernen i huset på Jagtvej 69, var at bevare stedet. Med det nye hus er lidt af gassen gået af ballonen, for hovedmålet er væk med huset, siger Chris Holmsted Larsen, forsker i politisk ekstremisme ved Roskilde Universitet.

Det er ikke de samme mennesker, der bruger det nye Ungdomshus, tror forskeren.

Mere kultur end politik

Nu er det nemlig musik og kultur, mere end politik, der er i højsædet.

- Det gamle Ungdomshus var ligeså meget en politisk modkultur, som det var et kulturelt sted. I dag er fokus primært på musik og kultur, så det har også betydning for, hvem der bruger det, siger Chris Holmsted Larsen.

Stormøder er ramme om konflikter

De findes dog stadig, dem som var en del af den såkaldte modkultur i Ungdomshuset. Vi ser dem blandt andet til større begivenheder.

- Vi kan jo se, når vi har de store topmøder, som EU eller Klima topmøde, er der jo en ekstrem politisk modkultur, som stadig er i stand til at mobilisere og i noget omfang udøve vold på gadeniveau. Det er bare ikke en samlet kultur på samme måde længere, nu er der flere agendaer i spil, siger forskeren.

Ingen uro på årsdag

Han tror ikke der bliver meget uro til dagens demonstration, som markerer fem-årsdagen for nedrivningen.

- Det er jo aldrig til at vide, men jeg er ikke sikker på, de vil fejre nederlaget som sådan. -