Jelved stopper ulovligt arkiv med danskeres sundhedsoplysninger

Det skal ikke være muligt at arkivere ulovligt indsamlet data om danskeres sundhed, slår kulturminister Marianne Jelved nu fast.

- Hvis det bliver nødvendigt, er jeg parat til at lave den regel, der stopper den store ulovlige indsamling og arkivering af data, siger Marianne Jelved til DR Nyheder. (Foto: © Niels Alhmann Olesen, Scanpix)

Kulturminister Marianne Jelved vil nu stoppe Rigsarkivets arkivering af ulovligt indsamlet data om danskernes helbred.

- Ja, det er jeg parat til, siger Marianne Jelved til DR Nyheder.

Siden 2007 er der indsamlet millioner af fortrolig sundhedsdata i strid med sundhedsloven, og rigsarkivaren overvejer i øjeblikket, om mange oplysninger skal arkiveres til brug for eftertiden.

Parat til regelændring

Kulturministeren vil afvente hans beslutning, men siger mandag, at hun vil gribe ind, hvis rigsarkivarens beslutning ikke er acceptabel.

- Hvis det bliver nødvendigt, er jeg parat til at lave den regel, der stopper den store ulovlige indsamling og arkivering af data, siger Marianne Jelved til DR Nyheder.

Har du haft manglende sexlyst, problemer med vennerne, en psykisk lidelse eller en af de andre 704 diagnoser, som praktiserende læger kan anvende, så kan dine fortrolige oplysninger være havnet i databasen DAMD, som det hele handler om.

Den har i årevis indsamlet alle oplysninger om diagnoser, prøvesvar og medicinudskrivning om alle borgere direkte fra de praktiserende lægers computer gennem et såkaldt datafangst-modul.

Fra den 29. september i år begyndte sagen at rulle, da to sundhedsjurister på baggrund af omfattende dokumentation vurderede i Orientering på P1 og på dr.dk, at databasen savnede de nødvendige tilladelser, og at det var i strid med sundhedsloven at indsamle helbredsoplysninger i så vidt omfang uden først at spørge borgerne om lov. Og det bakker Marianne Jelved altså nu op om.

Slettet for altid

- Der er ingen proportioner mellem det antal tilladelser, der er givet til at registrere diagnoser set i forhold til den mængde data, der er indsamlet. Og det, mener jeg, er helt uacceptabelt, siger kulturministeren og fortsætter:

- Hvis det er foregået på en ulovlig måde, så duer det jo ikke. Det kan vi ikke have i et samfund som det danske. Her følger vi reglerne. Det er om igen.

Og dermed påtager du dig ansvaret for, at de data, der er indsamlet, nu hverken vil komme i Rigsarkivet eller i databasen og bliver slettet for tid og evighed?

- Ja. For rigsarkivarens personale har udtalt, at den eneste, der kan standse den her sag, er kulturministeren, og det skal man ikke sige en gang til mig. Så må jeg jo undersøge, hvad jeg kan gøre i den her sag, og når der kan handles, så må man jo også træffe et valg og handle, slutter Marianne Jelved.