Jens Peter Christensen skal være Højesteretsdommer

Den 48-årige professor i retsvidenskab, Jens Peter Christensen, skal være dommer i Højesteret. Dommerudnævnelsesrådet indstillede ham i dag til prøvevotering.

Professor Jens Peter Christensen har ofte i tv kommenteret spørgsmål om forvaltningsret. (Foto: DR © DR)

Danskerne kender ham som manden, der i et klart sprog kan kommentere forvaltningsretslige spørgsmål. Senest på tv for at give sin vurdering af hvem ministre må give gaver på ministeriets regning.

Nu skal den 48-årige professor i retsvidenskab, Jens Peter Christensen, bestride et sæde som dommer i Højesteret. Dommerudnævnelsesrådet indstillede ham i dag til prøvevotering. Der var i alt tre ansøgere, der - som etiketten byder det ved den slags job - stilede deres ansøgning til Dronningen.

Jens Peter Christensen er født i Skive og har tidligere arbejdet i blandt andet Undervisningsministeriet. Han har siden 1990 været fast tilknyttet Aarhus Universitet, men han har også snuset til dommergerningen, da han fra august 1999 og et lille års tid frem var konstitueret landsdommer ved Vestre Landsret.

Hans kendskab til den offentlige forvaltning har også gjort, at han har siddet som formand for Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og Udvalget om embedsmænds rådgivning og bistand til regeringen og dens ministre.

Rækken af vigtige poster i samfundet, som Jens Peter Christensen har bestridt, er i det hele taget lang. Således er han også medlem af Procesbevillingsnævnet og sidder i det udvalg, der skal komme med forslag til en revision af landets to efterretningstjenester.

Facebook
Twitter