Jo, der findes stadigvæk drengefag og pigefag

Et speciale viser, at vejledere ubevidst kom til at vejlede kønsbestemt.

(ARKIV) Elever på Aalborg Universitet den 31. august 2012. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Drenge vil være håndværkere. Piger vil være sygeplejersker.

Fordommene er stereotype, men ikke desto mindre sande, viser en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut EVA.

Kønstraditionerne findes især, hvis man kigger på ansøgerne til hovedområderne på Erhvervsuddannelserne.

På "Teknologi, byggeri og transport" er 95 procent af ansøgerne drenge. Og på "Omsorg, sundhed og pædagogik" er 87 procent piger.

- Tallene viser, at vi stadig har et ret kønsopdelt uddannelsessystem, siger Camilla Hutters, områdechef for Ungdomsuddannelser, EVA, til DR Nyheder.

Camilla Hutters vurderer, at det er en tendens, der forstærker sig selv, da man som pige eller kvinde ikke vil søge ind i et mandsdomineret fag, da man har en forestilling om, at man ikke passer ind i dette fag.

Vejledere gik i fælden

En specialestuderende fra statskundskab fra Københavns Universitet har lavet et eksperiment, hvor en række uddannelsesvejledere blev introduceret for en fiktiv case, der enten havde en erhvervsskole- eller gymnasieprofil. Men der var to udgaver af hver, hvor den ene hed Mikkel og den anden Emma. Udover navnet var casen helt ens.

Resultatet var, at vejlederne ubevidst vejledte kønsbestemt, når det kom til erhvervsuddannelserne.

- Forestillingerne om, hvad det er, der er rigtigt at gøre, virker ubevidst. Det ligger indlejret hos os. Og det er klart, at vejlederne skal passe på ikke at forstærke stereotypen, siger Camilla Hutters.

Kønsstereotyper lever, når de unge skal vælge uddannelse. Grafik: DR Nyheder. (Foto: © Emil Thorbjörnsson, DR)

Også nogle af de gymnasiale uddannelser er kønsopdelte. Blandt ansøgerne til htx er 74 procent drenge, mens der kun er mindre forskelle mellem andelen af drenge og piger blandt ansøgerne til stx og hhx.

'Hvordan gør jeg selv'?

Hos vejlederne anerkender man, at det er vigtigt, at man gør sig bevidst om eventuelle fordomme. Det fortæller Karina Meinecke, formand i Danmarks Vejlederforening, til DR Nyheder.

- Da jeg så rapporten, tænkte jeg med det samme over, hvordan jeg selv gør, og om jeg kommer til det (at vejlede efter køn, red.). Det håber jeg ikke, at jeg gør. Jeg håber, at jeg vejleder de unge mod noget, som de er interesserede i, siger hun.

- Den unge skal føle sig sikker i sit valg. Jo mere sikker, man er, desto nemmere bliver det at tale om det. Og der er det vigtigt, at vejlederne også får unge trygge til at føle sig i mere utraditionelle valg.