Jobcentre: Lediges kursusmillioner skal bruges bedre

Ledige skal ikke længere have lov til egenrådigt at vælge uddannelseskurser.

Mange ledige vælger at tage et gaffeltruck-certifikat som selvvalgt kursus - men ifølge kommunerne, er der slet ikke behov for så mange truckførere. (Foto: Unimerco)

Flere af landets jobcenterchefer går nu i rette med en del af de lediges efteruddannelse; den seks ugers selvvalgte uddannelse.

Jobcentrene skal have medbestemmelse i forhold til, hvilke kurser, de ledige tager - og det er både for erhvervslivets og for de lediges egen skyld.

Den selvvalgte efteruddannelse er en rettighed, som ledige dagpengemodtagere har. På den måde kan den ledige suverænt vælge, hvilken uddannelse han eller hun vil have - men regningen ender hos kommunerne. KL skønner, at der blev brugt mellem 450 og 500 millioner på seks ugers selvvalgt uddannelse bare i 2012.

Millioner fosser ud af kommunekassenIb Jørgensen er chef for Jobcenter Vordingborg, og han er træt af at se passivt til, mens millionerne fosser ud af kommunekassen, uden nogen ved, hvad de ledige får ud af deres kursus.

- Vi ved reelt set ikke, hvad vi får for de penge. Vi ved heller ikke helt, hvad de ledige får ud af dem, men det er ikke vores opfattelse, at det er det helt store, siger Ib Jørgensen fra Vordingborg.

Flere vil ændre kursus-system

På den måde er beslutningen om de lediges efteruddannelse lige nu udliciteret med en tankegang, der kunne defineres som selvvalgt er velvalgt, og det er herom problemet drejer.

Som det ser ud i dag, kan ledige i samarbejde med deres a-kasse vælge præcis det kursus, som de ønsker - uanset grundlaget for dette ønske. Det eneste krav er, at kurset står på den såkaldte positivliste - en liste over godkendte kurser, som altså kan betragtes som opkvalificerende.

- Vi kan intet gøre. Vi kan bare sige ja tak, og så punge ud, siger Ib Jørgensen Chef for Jobcenter Bornholm Allan Westh er enig med Ib Jørgensen og giver et konkret eksempel.

- Vi kan se, at omkring 40 procent af vores ledige tager selvvalgte kurser inden for transportsektoren - altså godstransport eller gaffeltruckcertifikat. Sådan er det også på landsplan. Det afspejler altså ikke det behov, som der er ude på arbejdsmarkedet, siger Allan Westh.

Medbestemmelse, tak

Udover en Rambøll-rapport fra 2011 er det småt med viden og evalueringer på området. Så Allan Westh og Ib Jørgensen understreger også begge, at de altså primært taler ud fra en erfaring, men dog en erfaring, de har samlet op i deres daglige berøring med både medarbejdere på jobcentrene og med de ledige selv.

De erfaringer får nu blandt andre Allan Westh til at ønske større medbestemmelse, når det kommer til, hvilke opkvalificerende kurser de ledige skal på.

- Det er så i den forbindelse, at vi godt kunne tænke os en slags stopklods, hvor vi kan sige; nej, det er altså ikke relevant i forhold til dig. Men hvad med det her eller det her, siger Allan Westh.

Manglende viden

I A-kassernes Samvirke medgiver direktør Verner Sand Kirk, at ikke alle ledige rammer plet med deres selvvalgte uddannelse, men at jobcentrene skal bestemme over de lediges rettighed til efteruddannelse falder ikke i god jord hos direktøren.

- De har jo nok en pointe i det, de siger (jobcentercheferne, red). Men jeg er bange for, at en sådan stopklods vil føre til kommunal budgettænkning. Og vi må også spørge os selv; hvor meget ved jobcentrene egentlig? Ud fra hvilken viden skal de vejlede de ledige, siger Verner Sand Kirk.

Ved kommuner virkelig bedre?

Verner Sand Kirk henviser til Carsten Koch-udvalget, der netop er nedsat af regeringen for at afdække, hvordan beskæftigelsesindsatsen kan optimeres. Det kommer med sine anbefalinger til efteråret.

- Hvis vi fratager de ledige en ret til efteruddannelse, hvordan skal kommunerne så beslutte, hvilken uddannelse de ledige skal have, når kommunerne ikke ved, hvad erhvervslivet mangler, spørger Verner Sand Kirk.

Ændringer måske på vej

Christiansborg er arbejdsmarkedsordfører Ulla Tørnæs (V) opmærksom på problemet.- Jeg er fuldstændig enig med jobcentercheferne i, at vi ikke bruger vores uddannelsesresurser godt nok, når det kommer til seks ugers selvvalgt uddannelse, siger Ulla Tørnæs.

Hun siger, at hun vil tage problemet op til efteråret, hvor finanslovsforhandlingerne for 2014 begynder. Og her vil hun møde en forhandlingsvillig beskæftigelsesminister, der dog har sine forbehold.

- Man bliver nødt til at have tillid til, at voksne menneske selv kan være med til at formulere retningen, men omvendt skal vi bruge pengene og tiden der, hvor vi får det største udbytte, siger Mette Frederiksen og fortsætter:

- Jeg er i det hele taget altid åben for at diskutere, om pengene kan bruges klogere, end vi gør i dag. Og det gælder også for seks ugers selvvalgt uddannelse, siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk