Jørn A. Rullepølser kræver erstatning af Fødevarestyrelsen

Jørn A. Rullepølser påstår at have tabt millioner, fordi Fødevarestyrelsen fejlede i listeria-sagen.

Mindst to millioner kroner har Jørn A. Rullepølser mistet, fordi Fødevarestyrelsen har fejlet - mener virksomheden selv. (Arkivfoto)

I sommer var Jørn A. Rullepølser i vælten, fordi et udbrud af listeria blev sporet tilbage til virksomhedens produktion.

41 personer er blevet registreret smittet af den type listeria, der stammer fra Jørn A. Rullepølser. Heraf er 17 personer døde.

Jørn A. Rullepølser har erkendt, at der var listeria i virksomhedens produktion, men kræver nu alligevel erstatning fra Fødevarestyrelsen som reaktion på forløbet.

- Jørn A. Rullepølser skal have erstatning, fordi Fødevarestyrelsen har begået alvorlige fejl, siger Uno Ternstrøm, der er advokat for Jørn A. Rullepølser, til DR Nyheder.

Handlede for langsomt

Allerede 16. juli i år fandt Statens Serum Institut en direkte forbindelse mellem den bakterie, man fandt i blodet på syge, og en lammerullepølse fra Jørn A. Rullepølser.

Men Fødevarestyrelsen lukkede først Jørn A. Rullepølsers fabrik i Hedehusene på Sjælland den 11. august - godt tre uger senere.

Hos Fødevarestyrelsen har de erkendt, at de ikke handlede hurtigt nok, og nu mener advokat Uno Ternstrøm, at styrelsen også bør indse og tage ansvar for, at den forsinkede reaktion har påført Jørn A. Rullepølser et økonomisk tab, som virksomheden ikke har kunnet afværge.

- Fødevarestyrelsen overreagerede

Hvis Fødevarestyrelsen havde handlet den 16. juli, kunne Jørn A. Rullepølser tidligere have gjort mere for at få bekæmpet listeria-bakterierne i produktionen, siger Uno Ternstrøm.

Derudover mener han, at det var en overreaktion, at Fødevarestyrelsen lukkede virksomheden 11. august og samtidig gav ordre til, at alle Jørn A. Rullepølsers produkter skulle tilbagekaldes og destrueres.

Forekomsten af listeria på virksomheden var lille og blev kun fundet i enkelte produkter. Derfor vurderer Jørn A. Rullepølser ikke, at det var nødvendigt at gå så voldsomt til værks, som Fødevarestyrelsen gav ordre til.

- Presset af medierne

I brevet om erstatningskrav, der blev sendt til Fødevarestyrelsen 20. oktober, henviser advokat Uno Ternstrøm til, at da Fødevarestyrelsen fandt listeria hos Jørgen A. Rullepølser i maj 2014, var det tilstrækkeligt at trække de produkter tilbage, der var fundet listeria i.

Han mener, at Fødevarestyrelsens ordrer i august var så vidtgående, fordi styrelsen var presset.

- I august forekommer dispositionen som en overreaktion, forårsaget af Fødevarestyrelsens forsinkede handlemåde og pressens opmærksomhed herpå, står der i brevet til Fødevarestyrelsen.

Samtidig understreger Uno Ternstrøm, at Jørn A. Rullepølser har fulgt Fødevarestyrelsens anvisninger i hele forløbet, og at Fødevarestyrelsen selv har påpeget, at virksomheden kun ved et held kunne have fundet listeria ved egenkontrol, fordi der var meget få bakterier.

- En god sag

Selvom Fødevarestyrelsen i midten af november afviste erstatningskravet med henvisning til, at styrelsen ikke har "handlet ansvarspådragende i den pågældende sag", mener Uno Ternstrøm, at han har en god sag.

Hvor sikker er du på, at Fødevarestyrelsen kan give erstatning?

- Der ligger et ansvarsgrundlag, fordi Fødevarestyrelsen har erkendt sin forsinkelse. Ved at de har reageret for langsomt, påfører de virksomheden et tab. Når der er et ansvarsgrundlag, så skal der betales erstatning, sådan er den banale jura, siger han..

Uno Ternstrøm vurderer, at Jørn A. Rullepølser har lidt tab for minimum to millioner kroner som følge af Fødevarestyrelsens fejl.

I en mail til DR Nyheder skriver Fødevarestyrelsen, at man desværre ikke kan udtale sig om sagen på grund af sagsanlægget fra Jørn A. Rullepølser. Men i et brev fra Fødevarestyrelsen til advokatfirmaet Ternstrøm, som DR Nyheder har fået aktindsigt i, afviser myndighederne erstatningskravet fra Jørn A. Rullepølser.

"Fødevarestyrelsen finder ikke at have handlet ansvarspådragende i den pågældende sag og må derfor afvise et potentielt erstatningskrav. Fødevarestyrelsen finder endvidere ikke grundlag for at mødes og drøfte sagen på det foreliggende grundlag," fremgår det i brevet.