Jordemødre: Flere genindlæggelser er et godt tegn

En stigning i antallet af genindlæggelser af nyfødte kan være en positiv ting, mener Jordemoderforening.

Ifølge Jordemoderforeningen behøver en stigning i antallet af genindlæggelser for nyfødte ikke være et problem. (© Scanpix/Iris)

Der er ingen grund til at gå i panik over, at antallet af nyfødte, som bliver indlagt på hospitalet i løbet af deres første fire leveuger er fordoblet fra 2007 til 2012, for tallet er slet ikke korrekt.

Det mener formanden for Jordemoderforeningen, Lillian Bondo.

- Går man i detaljer med for eksempel Region Syddanmarks eget talmateriale, er der ikke sket en stigning, og de lokale børnelæger er ikke bekymret over frekvensen.

Tallet stammer fra en undersøgelse, som Dansk Sygeplejeråd har lavet på baggrund af en tal fra Statens Serum Institut.

Undersøgelsen viste, at antallet af genindlæggelser er steget 117 procent over de sidste fem år, fra 640 i 2007 til 1.300 i 2012. Stigningen fik Sygeplejerådets formand til efterlyse mere kontakt mellem sundhedsplejerskerne og nybagte forældre.

Overfortolkede undersøgelse

Men ifølge Lillian Bondo har Dansk Sygeplejeråd overfortolket tallene fra Statens Serum Institut.

Hun mener ikke, at man kan sammenligne tal fra 2007 og 2012, da man i 2010 strammede proceduren for at registrere genindlæggelser i kølvandet på en lignende diskussion.

Den lille stigning der trods alt har været, tilskriver Lillian Bondo den naturlige konsekvens af, at man sender sunde og raske børn og forældre tidligere hjem fra fødegangen, end man gjorde før i tiden.

- Hvis man i 2007 var indlagt i to til tre dage var der selvfølgelig problemer, som blev afklaret i løbet af indlæggelsestiden.

- Nu sender vi i stedet alle de raske hjem, og ganske få af disse får senere konstateret en grund til at blive tilbudt genindlæggelse.

Færre alvorlige indlæggelser

Undersøgelsen siger heller ikke noget om, hvor lang tid hver indlæggelse har været. Derfor advarer Lillian Bondo mod, at man automatisk anser hver indlæggelse som en negativ oplevelse.

- Det bliver stadig registreret som en indlæggelse, hvis forældrene går hjem efter et halvt døgns god vejledning. Og det er jo ikke et nederlag eller angstfuldt. Det er en god historie.

Hun hæfter sig også ved, at undersøgelsen viser, at antallet af alvorlige indlæggelser ikke er steget i samme periode, hvilket hun ser som et tegn på, at systemet med hjemmebesøg og telefonisk opfølgning fra jordmødre, og tidligere sundhedsplejerskebesøg.

- Der er ganske få, der bliver indlagt med dehydrering, og det er kvalitetsmarkøren på, at man får opdaget det i tide. Så har vi et vellykket system snarere end et forfejlet system.

For tidligt

Fra den 1. oktober anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alle regioner og kommuner indfører hjemmebesøg i barnets 3. levedøgn, og et besøgt af en sundhedsplejerske på 4. eller 5.-dagen.

Derfor mener Lilian Bondo også, at det er alt for tidligt at begynde at kritisere et system, som endnu ikke er sat i gang.

- Det er for præmaturt at sige, at det slet ikke går, for det går muligvis bedre, end det nogensinde har gjort.

Facebook
Twitter