Journalistiske lektorer dumper TV 2’s dækning af de somaliske kvinder

Detektor har fundet flere fejl i TV 2's historier om somaliske kvinder i Vollsmose. Eksperter kalder fejlene ”graverende” og dumper dækningen. Nyhedschefen kalder kritikken useriøs.

TV 2's nyhedschef Jacob Kwon afviser kritik af Vollsmose-dækning.

Det skabte stor forargelse, da TV 2 for nyligt bragte et indslag fra den somaliske kvindeforening Sahan i Vollsmose. I indslaget spørger TV 2 11 somaliske kvinder, om de taler dansk.

Da ingen af kvinderne markerer, konkluderer TV 2 i et webindslag og en række artikler, at ingen af kvinderne taler dansk. Men nu har Detektors vært Kristoffer Eriksen været på besøg hos kvindeforeningen og talt med tre af de 11 kvinder. På dansk.

Detektor har bedt to journalistiske undervisere om at vurdere, hvordan de ville bedømme TV 2's dækning i en eksamenssituation. De dumper begge dækningen.

Graverende fejl

Den ene underviser er Louise Kjærgaard, der er lektor i journalistik ved Syddansk Universitet:

- Det er en graverende fejl at påstå, at ingen af kvinderne kan tale dansk, når de rent faktisk kan. Derfor ville jeg være nødt til at dumpe eksaminanden på forkert dokumentation, siger hun.

Samme vurdering lyder fra Mads Kæmsgaard Eberholst, lektor i journalistik, medier og kommunikation ved Roskilde Universitet:

- Hvis man havde afleveret det her indslag som et eksamensprojekt, og havde vi under eksamenssituationen fundet ud af, at der var de her fejl, så havde man ikke bestået, siger han til Detektor.

Håndsoprækningen er ikke dokumentation

Det fremgår af TV 2's uredigerede optagelser, som Detektor har fået lov at se, at TV 2-journalisten indleder med at forklare, at TV 2 er på besøg for at høre kvindernes mening og holdning til regeringens ghettoudspil.

TV 2-journalisten spørger umiddelbart herefter på forskellig vis, hvorvidt de tilstedeværende kvinder kan tale dansk. Ingen af kvinderne markerer.

Mads Kæmsgaard Eberholst mener ikke, at TV 2's håndsoprækning i sig selv kan bruges til at dokumentere, at kvinderne ikke taler dansk:

- Med den viden, at journalisten lige forinden har sagt: "Vi laver en historie om ghettoudspillet", og at man så efterfølgende siger: "Hvor mange af jer taler dansk?", kan man med håndsoprækningen ikke entydigt sige, hvad det er, man rækker hånden op til, forklarer han til Detektor.

Eksperter: Formål med spørgsmål uklart

Louise Kjærgaard mener heller ikke, at præmissen for spørgsmålet er tilstrækkeligt på plads:

- Det er oplagt, at kvinderne tror, at de bliver spurgt, om de vil medvirke til at kommentere regeringens ghettoudspil. Og det kan være grunden til, at mange af dem ikke rækker hånden op, siger hun til Detektor.

Mads Kæmsgaard Eberholst påpeger, at journalisten kunne have tjekket kvindernes danskkundskaber ved at spørge dem enkeltvist.

- Man kan heller ikke bringe "de mener ikke selv, de taler dansk" medmindre, man har spurgt dem individuelt "mener du, du taler dansk?".

Både Mads Kæmsgaard Eberholst og Louise Kjærgaard understreger over for Detektor, at TV 2’s historie er væsentlig, men at den indeholder graverende fejl.

Kvinder var ikke klar over formål

De tre kvinder fra foreningen, som Detektor har talt med, fortæller da også, at de ikke var klar over, hvorfor TV 2-journalisten spurgte om de kunne tale dansk. En af dem fortæller tilmed, at hun troede at journalisten spurgte i sjov.

Hvorfor rækker du ikke hånden op, da journalisten spørger, hvem der kan dansk?

- Jeg troede, at det var for sjov. Fordi i næsten 20 minutter har han gået rundt, hvor jeg spørger ham, om han ikke vil sidde ned og drikke kaffe, fortæller en af de 11 kvinder til Detektor.

Nyhedschef afviser, at metoden er problematisk

TV 2 har efterfølgende rettet udsagnet til, at ingen af de 11 somaliske kvinder selv mener, at de taler dansk. Da Detektor konfronterer TV 2's Nyhedschef, Jacob Kwon, med kvindernes forklaringer på, hvorfor de ikke rakte hånden op og viser ham et klip, hvor kvinderne taler dansk, fastholder han alligevel, at kvinderne ikke havde et problem med metoden.

- Kvinderne har intet problem med at deltage i en håndsoprækning. Det viste sig også senere, da vi spurgte, om nogle af dem havde søgt job for nyligt, hvor der var flere, der markerede ved håndsoprækning. Så metoden med håndsoprækning, havde kvinderne ikke noget problem med.

Tror du kvinderne vidste, hvad de medvirkede i?

- Det er jeg helt sikker på, for vores journalist fremsagde præmissen meget, meget tydeligt.

Når I lægger en præmis frem for kvinderne, der er, at I gerne vil høre deres mening om regeringens ghetto-udspil, og I så vinkler på deres danskkundskaber, og på, at de ikke er på arbejdsmarkedet, er det så ikke lidt magtpåliggende for jer at være helt sikre på, at de ikke kan tale dansk, og at de ved, hvad de medvirker i. Man kunne spørge dem: Jeg skal bare være helt sikker. Kan du tale dansk?

- Altså vi har aldrig ment, at de ikke kunne tale dansk. Det var kvinderne selv, der mente, at de ikke kunne tale dansk.

I har skrevet det i en lang række artikler.

- Vi har aldrig ment, at de ikke kunne tale dansk.

Hvorfor har I så skrevet det?

- Det var kvinderne selv, der mente, at de ikke kunne tale dansk.

Hvorfor skriver I det så igen og igen i artikler?

- Jeg tror ikke, jeg kan svare så meget klarere, end jeg allerede har gjort, svarer Jacob Kwon.

TV 2: Lektorernes kritik er useriøs

Jacob Kwon anfægter efterfølgende lektorernes vurderinger, da han mener, at de udtaler sig på baggrund af en forkert præmis.

TV 2 præciserede nemlig for en uge siden, at det var kvinderne selv, der mente ikke at kunne tale dansk. Jacob Kwon fremhæver desuden, at Mads Kæmsgaard Eberholst overordnet mener, at TV 2’s historie er væsentlig, og hævder, at underviseren overfor TV 2 siger, at han synes, at TV 2’s proces viser, at de har været i god tro.

Overfor Detektor fastholder Mads Kæmsgaard Eberholst imidlertid, at TV 2 burde have efterprøvet deres historie mere grundigt.

Se hele indslaget i Detektor her.

FacebookTwitter