JP/Politikens Hus vil nærlæse landsrettens afgørelse om PET-bog

Det er endnu ikke afgjort, om mediehuset vil forsøge at få sagen for Højesteret, siger advokat Erik Kjær-Hansen.

Advokat Erik Kjær-Hansen skal nu gennemgå landsrettens kendelse om fogedforbuddet mod PET-bog punkt for punkt. (© DR Nyheder)

Politiets Efterretningstjeneste (PET) lægger sag an mod JP/Politikens Hus.

Det sker, efter Østre Landsret i dag har fastslået, at Københavns Byret havde ret i at nedlægge fogedforbud mod udgivelsen af bogen 'Syv år for PET' tilbage i oktober.

Trods fogedforbuddet valgte Politiken at optrykke bogen i et særtillæg og kærede samtidig forbuddet til landsretten.

JP/Politikens Hus har endnu ikke afgjort, hvordan man vil forholde sig til Østre Landsrets afgørelse, oplyser mediehusets advokat, Erik Kjær-Hansen, der nu vil gennemgå den 30 sider lange kendelse punkt for punkt.

- Det er en omfattende begrundelse, hvor der er rejst en række forskellige temaer. Et tema er, om det var berettiget at behandle sagen i fogedretten, uden at JP/Politikens Hus var til stede. Et andet tema er, hvem et sådant fogedforbud skal rettes mod. Og et tredje tema er, om der var tilstrækkeligt grundlag for at nedlægge et fogedforbud, siger advokaten.

Natligt retsmøde

Advokaten henviser blandt andet til, at der klokken 01.50 natten mellem 7. og 8. oktober blev afholdt et retsmøde, som de involverede medier og boghandlere ikke blev informeret om før bagefter.

Det var ifølge landsrettens kendelse imidlertid helt berettiget, at JP/Politikens Hus ikke blev orienteret om retsmødet før bagefter.

Ifølge landsretten måtte man nemlig antage, "at formålet med et forbud ville forspildes, såfremt JP/Politikens Hus A/S skulle underrettes, in­den der kunne tages stilling til, om et forbud skulle nedlægges".

Kan overveje Højesteret

Advokat Erik Kjær-Hansen anerkender, at hans klient ikke har fået medhold.

- Vi har jo indbragt sagen for landsretten, fordi vi mente, at byrettens kendelse var forkert. Landsretten har nu stadfæstet kendelsen, og nu må vi vurdere, om vi skal forsøge at få sagen indbragt for Højesteret, siger advokaten.

PET har ikke ønsket at kommentere sagen.

Tidslinje - PET-bogen

7. oktober:

Københavns Byret nedlægger fogedforbud mod at videregive oplysninger fra 'Syv år mod PET' og mod at udgive bogen.

Nogle boghandlere sælger alligevel bogen.

Ekstra Bladet bringer flere artikler om bogens indhold, der også omtales af Radio24syv.

8. oktober:

Natten mellem 7. og 8. oktober nedlægger fogedretten forbud mod både Ekstra Bladet, Radio24Syv og boghandlere over hele landet, der dermed ikke må videregive oplysninger fra bogen eller sælge den.

9. oktober:

Politiken går imod fogedforbuddet og bringer hele bogen 'Syv år for PET' som særtillæg.

11. oktober:

PET politianmelder tidligere PET-chef Jakob Scharf, JP/Politikens Hus, Radio24Syv og flere boghandlere.

PET beder Københavns Byret om at ophæve fogedforbuddet og beslaglæggelsen af bogen.

11. november:

PET's advokat udpeger på et retsmøde potentielt problematiske oplysninger i bogen.

9. december:

Østre Landsret fastslår i kendelse, at fogedforbuddet var berettiget, men skulle have haft en udløbsdato.