Juraekspert om påtale til svindelsigtet: Ledelse risikerer straf

Svindelsigtet fik allerede i 2000 en påtale. Derfor har ledelsen haft skærpet tilsynspligt, vurderer professor i forvaltningsret.

Professor i forvaltningsret Sten Bønsing vurderer, at svindelssagen i Socialministeriet kan få retslige konsekvenser for ledelsen, som allerede i 2000 gav den sigtede medarbejder en påtale.

Helt tilbage i 2000 fik den svindelsigtede og tidligere medarbejder i Socialstyrelsen, Anna Britta Troelsgaard Nielsen, en påtale omkring ‘flere konstaterede fejl i tilskudsadministrationen’.

Det er kommet frem, efter at Børne- og Socialministeriet i dag har offentliggjort et dokument, som redegør for, hvilke skridt, der nu bliver taget for at få kulegravet sagen, hvor den 64-årige er sigtet for underslæb for 111 millioner kroner.

- Påtalen omhandlede flere konstaterede fejl i medarbejderens arbejde i tilskudsadministrationen. Idet der er tale om en personalesag, kan vi ikke oplyse yderligere, oplyser Socialministeriet.

At der allerede dengang blev konstateret fejl, som blev påtalt over for Anna Britta Troelsgaard Nielsen, kan få væsentlig betydning i forbindelse med en ansvarsplacering, fastslår Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

Skærpet tilsynspligt

Han vurderer, at sagen også kan komme til at få alvorlige konsekvenser for ledelsen i Socialstyrelsen, der hører under Børne- og Socialministeriet.

- En ledelse har altid pligt til at føre tilsyn med, at medarbejderne handler rigtigt og lovligt. Den tilsynspligt skærpes, når der har været en tidligere personalesag, forklarer professor Sten Bønsing, som tilføjer:

- Når der har været en tidligere sag, skulle de have været mere opmærksomme på at føre tilsyn, og mere opmærksomme på de rettigheder, hun har haft i deres it-systemer, og de bemyndigelser, hun har haft i forhold til at foretage udbetalinger.

Risikerer retsligt efterspil

Han mener derfor, at sagen også kan føre til et retsligt efterspil rettet mod ledelsen.

- Principielt kan der godt komme et retsligt efterspil i forhold til ledelsen, fordi de har en forpligtelse til at føre tilsyn med medarbejderne. Tidligere har vi set sager, hvor der har været et strafferetligt ansvar og disciplinært ansvar fra ledelsen, når de har forsømt at føre tilsyn med medarbejdere, siger professor Sten Bønsing fra Aalborg Universitet.

Rikke Thoning, der er vicedirektør i Socialstyrelsen, oplyser til DR Nyheder, at en af de to kommende eksterne undersøgelser skal afdække ledelsens opfølgning på påtalen.

- Den ene af undersøgelserne skal afdække den ledelsesmæssige opfølgning på påtalen i 2000. Jeg kan ikke gå yderligere ind i det, da der er tale om en personalesag, som jeg ikke kan udtale mig om, siger Rikke Thoning, vicedirektør i Socialstyrelsen.

DR Nyheder har forgæves forsøgt at få kommentar fra Børne- og Socialminister Mai Mercado (K).

Mistanken mod den 64-årige kvinde opstod i forbindelse med et tilsyn i august, hvor der viste sig at være uregelmæssigheder i udbetalingen af tilskudskroner til en kommune.

Her blev det opdaget, at der var blevet overført penge til konti, som ikke tilhørte kommunen. De tilhørte derimod Anna Britta Troelsgaard Nielsen, som nu er sigtet for at have overført penge ud til sig selv i mindst 16 år.