Juraprofessor: Ulovlig diskrimination af mandlige pædagoger på grund af pædofili-frygt

Flere daginstitutioner har opstillet særregler for mandlige pædagoger. Juraekspert kalder det "ulovligt" og "helt utilstedeligt"

Mandlige pædagoger bliver i stigende grad forbudt at have for nær kontakt med børnehavebørnene. (Foto: Jane Lou © DR)

De må ikke skifte ble. De må ikke hjælpe børnene på toilettet. De må ikke tumle, og de må ikke have et barn på skødet - med mindre en kollega overvåger dem.

De mandlige pædagoger må heller ikke tage børnene med i svømmehallen, og de må ikke være alene med dem på fodboldbanen.

Sådan er situationen i flere daginstitutioner for børn mellem 0 - 6 år.

I 95 ud af 1.457 adspurgte daginstitutioner er der nemlig indført særlige retningslinjer for mænd, viser en undersøgelse foretaget af Forskningsgruppen Paradox, som forsker i frygt for pædofili og pædofilianklager ved Aarhus Universitet.

Men disse særrestriktioner er ulovlige, siger Kirsten Ketscher, juraprofessor på Københavns Universitet. Hun siger, at det minder om Hotel Bella Sky-sagen, hvor hotelejeren ville lave en etage kun for kvinder. Det afslog Ligebehandlingsnævnet.

- Det er direkte kønsdiskrimination, og det er stort set altid forbudt. Reglerne er opstået for at beskytte børn mod seksuelle overgreb, men det er jo de færreste mænd, der er pædofile, og hvem siger, at det kun er mænd, der kan forgribe sig? Det er det, man retsligt kalder stereotypisering, og det er helt utilstedeligt. Det går slet ikke. De regler er ikke lovlige, siger Kirsten Ketscher og opfordrer til, at sagen bliver prøvet.

Tydelig diskrimination

Forskningsprojektet viser, at seks ud af ti af de adspurgte institutioner har indført særlige retningslinjer for at undgå episoder, hvor der kan opstå mistanker om pædofili eller overgreb.

Blandt andet er der flere steder nedskrevet regler om, at der altid skal være to om at skifte ble, mange steder sætter man vinduer i døre og vægge, få steder er der installeret overvågningskameraer og lavet forbud mod bodystockings, fordi de skal lukkes ved skridtet, og endelig bliver en del pædagoger forbudt at have børn på skødet.

Nogle af mændene ser det som en tryghed i en tid, hvor der er meget fokus på pædofilisager. Andre ser det som diskriminerende.

- Man føler sig lidt anklaget på forhånd, siger en mandlig pædagogisk leder i undersøgelsen.

Selv om der kan være gode intentioner bag særreglerne, så bekymrer de Else-Marie Buch Leander, der er forsker og med i forskningsgruppen Paradox. Hun frygter for både børnene og mændene.

- Det er helt tydeligt, at mændene bliver diskrimineret, og det er problematisk. Mange mænd er nervøse for at vise naturlig omsorg over for børnene. Og hvis børnene opdager, at mændene ikke må udføre de samme opgaver som kvinderne, for eksempel følge et barn på toilettet, kan man frygte, at stigmatiseringen af manden nedarves til børnene, siger hun.

"Bøvlet med mandlige ansatte"

Det er langt fra alle institutioner, der har så strenge regler, at mændene føler sig diskrimineret, og faktisk er der ifølge BUPL også en lille stigning i antallet af mandlige ansatte i daginstitutioner.

Men en undersøgelse fra Paradox fra 2010 viser, at mindst 12 procent af de adspurgte mandlige pædagogmedhjælpere har overvejet at forlade faget på grund af frygt for en falsk pædofilianklage. restriktionerne. Også enkelte pædagogiske ledere giver udtryk for, at det er "besværligt" at have mænd ansat.

- Enkelte ledere giver udtryk for, at det kan være bøvlet at få en hverdag til at hænge sammen i en institution med mænd ansat. Mændene må flere steder ikke skifte ble, og de må ikke tage børnene med på tur alene. Man kan frygte, at det kan udhule mænds værdi på arbejdsmarkedet, eller at det kan medvirke til at holde de mandlige pædagoger væk fra daginstitutionerne for de yngste børn, siger Else-Marie Buch Leander.

Syv procent mænd

Senest i oktober udtalte ligestillingsminister Manu Sareen, at det er vigtigt for regeringen, at der kommer flere mænd i vuggestuer og børnehaver, så de kan fungere som mandlige rollemodeller.

På landsplan udgør mænd omkring syv procent af pædagogerne i daginstitutioner.

Else-Marie Buch Leander mener, at man bør være opmærksom på, at risiko for en livsødelæggende pædofilianklage og diskriminerende arbejdsvilkår kan medvirke til at holde de mandlige pædagoger væk fra institutioner for 0-6 år.

Facebook
Twitter