Justitsminister retter hård kritik mod politi for langsom efterforskning af Dan-Bunkering-sag

Myndighederne har ikke levet op til deres ansvar, fastslår Nick Hækkerup.

Politiet og anklagemyndigheden har ikke levet op til deres ansvar, mener justitsminister Nick Hækkerup (S). (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Justitsminister Nick Hækkerup (S) retter nu en hård kritik mod politiet og anklagemyndigheden for at have ageret for langsomt i sagen om Dan-Bunkering.

Dan-Bunkering er – som DR har afsløret – flere gange blevet anmeldt til politiet på mistanke om, at virksomheden har brudt EU’s sanktioner ved at levere jetbrændstof til brug for russiske bombefly i Syrien.

DR’s afsløringer førte i april til, at den daværende justitsminister, Søren Pape Poulsen (K), bad om en redegørelse for, hvordan sagen er blevet håndteret. Den redegørelse har Rigsadvokaten nu afleveret til den nye justitsminister, Nick Hækkerup, der i en pressemeddelelse skriver, at han ser med stor alvor på sagen.

- Der har været tale om et meget langstrakt forløb, hvilket er meget utilfredsstillende. Det er politiets og anklagemyndighedens ansvar at sikre, at der i så alvorlige sager er vedvarende fremdrift i efterforskningen. Det ansvar har politiet og anklagemyndigheden ikke levet op til i denne sag, udtaler Nick Hækkerup i pressemeddelelsen.

Ny redegørelse skal give flere svar

Redegørelsen viser blandt andet, at sagen om Dan-Bunkering reelt lå stille i mere end et år hos Fyns Politi fra juni 2017 til sensommeren 2018. Noget, Rigsadvokaten betegner som "meget beklageligt".

Det var på et tidspunkt, hvor både Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), PET og Fyns Politi kendte til indberetninger fra den amerikanske efterretningstjeneste om, at Dan-Bunkering var involveret i leverancer af jetbrændstof til Syrien, som blev sejlet til landet via russiske tankskibe.

Sagen lå stille, selvom Erhvervsstyrelsen, da den politianmeldte virksomheden i februar 2017, understregede, at der var tale om en hastesag, fordi der var "begrundet mistanke om, at det ulovlige forhold fortsat pågik." Erhvervsstyrelsen anmeldte sagen til SØIK, der kort efter sendte sagen videre til Fyns Politi.

Selvom der i den otte sider lange redegørelse fra Rigsadvokat Jan Reckendorff er både forklaringer og beklagelser, så er justitsminister Nick Hækkerup ikke tilfreds.

- Redegørelsen rejser en række spørgsmål om politiets og anklagemyndighedens håndtering af sagen, som skal afdækkes yderligere. Jeg har derfor besluttet, at Rigsadvokaten skal lave en udbygget redegørelse om sagen, skriver han i pressemeddelelsen.

Minister: ensidigt billede

Den udbyggede redegørelse skal blandt andet give svar på, hvorfor SØIK - der også kendes som Bagmandspolitiet - sendte sagen videre til Fyns Politi. Det skriver justitsministeren i et brev til Folketingets Retsudvalg.

I brevet kritiserer ministeren desuden Rigsadvokaten for, på en række punkter, at give et "ensidigt billede af forløbet" i sin redegørelse.

Som DR har fortalt, indgik efterretningerne fra USA til Udenrigsministeriet, og Udenrigsministeriet har løbende holdt møder og været i kontakt med PET, SØIK og Fyns Politi om sagen. Alligevel har Udenrigsministeriet ikke været involveret i at udarbejde redegørelsen, men det burde det have været, skriver Nick Hækkerup til retsudvalgets medlemmer.

- Udenrigsministeriet skal derfor inddrages med henblik på, at en fyldestgørende beskrivelse af myndighedernes samarbejde i sagen kan indgå i den udbyggede redegørelse, lyder det fra justitsministeren.

Rigsadvokaten skal aflevere den nye redegørelse senest 14. august

Fem mand sat på efterforskningen

DR afslørede 28. april i år, at virksomheden Dan-Bunkering fra Middelfart er involveret i en sag om leverancer af mindst 30.000 ton jetbrændstof til russisk militær, som har udført bombetogter i Syrien til støtte for præsident Bashar al-Assad. Afsløringen var baseret på amerikanske retsdokumenter, centrale kilder og fortrolige oplysninger hos danske myndigheder.

På dette tidspunkt havde de danske myndigheder kendt til Dan-Bunkerings mulige overtrædelse af EU-sanktioner i to et halvt år. For allerede i oktober 2016 advarede USA første gang Danmark om det mulige sanktionsbrud.

Men af Rigsadvokatens redegørelse fremgår det, at politiet og anklagemyndigheden først i begyndelsen af maj i år - altså efter DR's afsløring - har nedsat en styregruppe for at sikre ”den nødvendige fremdrift" i sagen. Styregruppen besluttede samme måned at etablere en gruppe med fem medarbejdere fra Fyns Politi, som nu har fået til opgave at efterforske Dan-Bunkering-sagen.

Forventer resultater

Justitsminister Nick Hækkerup understreger i brevet til Folketingets Retsudvalg, at han regner med snart at se resultater.

- Det er min klare forventning, at politiet og anklagemyndigheden nu sikrer, at efterforskningen af sagen fremmes med den fornødne hurtighed, og at der er fuldt fokus på at få sagen færdigbehandlet hurtigst muligt, skriver han.

Dan-Bunkering er ikke sigtet eller tiltalt i sagen og afviser at have brudt EU’s sanktioner.

Dan-Bunkering har efter DR’s afsløringer erkendt at have leveret brændstof til de russiske tankskibe, som DR har omtalt. Men i en mail til DR har virksomhedens advokat skrevet, at ingen af Dan-Bunkerings fragtbreve havde angivet Syrien som ende-destination.

Virksomheden ønsker ikke at oplyse til DR, hvilke destinationer der stod på dokumenterne.

Det har ikke været muligt at få et interview med justitsminister Nick Hækkerup, der ifølge ministeriet er gået på sommerferie.