Jyder straffes mildere end sjællændere

Jyder idømmes oftere samfundstjeneste end sjællændere og københavnere, viser tal fra Justitsministeriet.

Jyder idømmes oftere samfundstjeneste end sjællændere og københavnere, der oftere ryger i fængsel.

Sjællændere har større risiko for at ryge i spjældet end deres landsmænd på den anden side af Storebæltsbroen.

Det viser nye tal fra Justitsministeriets Forskningsenhed, der har analyseret næsten 1000 domme om samfundstjeneste.

I Jylland bliver 70 procent idømt samfundstjeneste, mens 30 procent ryger i fængsel. Til sammenligning opnår kun 59 procent af sjællænderne samfundstjeneste, mens 41 procent må ind og ruske tremmer.

Borgerne i Storkøbenhavn placerer sig mellem de to regioner. Her endte 63 procent af de undersøgte domme med samfundstjeneste.

Domstole hårdere end Kriminalforsorgen

Det er Kriminalforsorgen der vurderer, om de dømte er egnede til samfundstjeneste. Men det er domstolene, der i sidste ende træffer afgørelsen om fængsel eller ej. Og i København underkender domstolene mange af Kriminalforsorgens erklæringer om samfundstjeneste.

- Vi erklærer langt flere egnede til samfundstjeneste, end domstolene siger god for, siger leder af Kriminalforsorgens afdeling for samfundstjeneste i København, Lene Skov.

Den danske dommerstand kalder undersøgelsen overraskende:

- Jeg synes da, at det er lidt overraskende, og jeg havde da ikke troet, at forskellene ville være så store, siger Dommerforeningens formand, Mikael Sjöberg.

- Jeg kan ikke give en nøjagtig forklaring på det, men det kan jo skyldes, at kriminaliteten er hårdere i hovedstaden, siger han.

Samfundstjeneste holder folk fra kriminalitet

Han genkender billedet af, at domstolene ikke følger mange af Kriminalforsorgens vurderinger af, om dømte er egnede til samfundstjeneste.

- Kriminalforsorgen erklærer flere egnede, end domstolene giver. Men det skyldes jo, at de blandt andet ikke tager hensyn til, om folk er tidligere dømt.

Rapporten fra Justitsministeriet viser, at folk i samfundstjeneste oftere holder sig fra at begå ny kriminalitet efter løsladelsen, end folk der har siddet i fængsel.

/ritzau/