Kæmpe solcellepark kan forsyne 20.000 huse: Men kablerne mangler

En stor solcellepark er på standby, fordi elnettet ikke har kapacitet til den grønne strøm.

Byggetilladelsen til at bygge Skandinaviens næststørste solcellepark er på plads:

Lidt uden for Rødby på Lolland ligger markerne klar. Staten har givet tilsagn om støtte. Og European Energy er klar til at stille solceller op. Men der er én flaskehals, der forhindrer solcelleparken i at forsyne 20.000 husstande med grøn strøm:

Der er ikke plads nok på de ledninger, der skal fragte den grønne strøm fra Lolland og videre til resten af landet, hvor der er behov for den. Elnettet har ganske enkelt ikke kapacitet nok.

- Vi ville egentlig gerne bygge den nye solcellepark i år, men vi må måske vente to til tre år på at komme i gang med at bygge, siger Joachim Steenstrup, der er kommunikationschef i European Energy.

Imellem tiden bruger European Energy, der bygger både solcelle- og vindmølleparker, kræfterne på projekter i andre lande.

Firmaet har allerede en solcellepark uden for Rødby på Lolland. Den producerer strøm svarende til cirka 1.500 husstande. Men European Energy vil altså gerne bygge en endnu større park lige ved siden af.

Solcelleparkerne ligger på Lolland og andre steder i Danmark, hvor der er god plads. Men al den strøm, som solcelleparkerne kan producere, er der ikke behov for på Lolland. Derfor skal en stor del af strømmen fragtes til for eksempel de større byer, hvor mange hjem og virksomheder har brug for strøm. Og det er her, elnettet bliver en flaskehals.

- Det er en stor udfordring. Det er noget, vi i stigende grad tager stilling til. Tidligere, når vi planlagde nye solcelleparker, så vi på, om vi kunne få fat i jord, og hvor stort et udbytte placeringen ville give. I dag er vi i stigende grad nødt til også at have et meget vigtig tredje parameter med: Det er, om vi kan få strømmen flyttet ud på elnettet, siger Joachim Steenstrup.

Alene på Lolland vil der til næste år være så meget pres på elnettet, at der må slukkes for den grønne strøm så ofte, at det kunne have forsynet 1.000 husstande med strøm i et helt år. Det viser et skøn, som Energinet, der ejer og udvikler elnettet, har lavet.

Samme skøn viser, at hvis elnettet ikke bliver udbygget de kommende år, vil grøn strøm på Lolland svarende til 66.000 husstandes årlige elforbrug gå til spilde i 2025.

European Energy, der også opsætter vindmøller, bliver ofte bedt om at holde pause med at producere strøm fra vindmøllerne.

- Vi har aftaler med netselskaberne om, at vi bliver kompenseret, når vi slukker for eksempel vindmøllerne. Så på den måde er det ikke hårdt for os. Men samfundet kunne gøre det på en smartere måde. Det er ikke hensigtsmæssigt, siger Joachim Steenstrup.

På begge sider af den nuværende solcellepark uden for Rødby på Lolland vil European Energy gerne bygge en ny solcellepark. Men elnettet har ikke kapacitet nok til den nye park. (Foto: © Jose Ramanamihantatsoaran DR)

Målet for den nye socialdemokratiske regering er klart. Danmarks udledning af CO2 skal nedbringes med 70 procent i 2030. Hvis det mål skal nås, spiller den grønne strøm og muligheden for at få den ud til forbrugerne en helt afgørende rolle.

- Vi risikerer, at vores udbygninger af vind- og solenergi ikke nytter noget, hvis ikke elnettet kan følge med. Det er en af de udfordringer, vi skal se på, på den korte bane, siger Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen.

Ifølge ham, vil regeringen efter sommerferien sætte initiativer i gang, som skal sikre, at Danmarks CO2-udledning kan reduceres med 70 procent. Men lige nu kan han ikke sige, hvad regeringen først tager hånd om.