Kammeradvokaten anbefaler direktøren for Statens Serum Institut fyret

Der har været alvorlige overtrædelser af reglerne om inhabilitet, konkluderer statens advokat efter et halvt års undersøgelse af instituttet.

Mads Melbye, administerende direktør for Statens Serum Institut, har været fritaget for tjeneste, mens Kammeradvokatens undersøgelse har stået på.

Efter at have undersøgt Statens Serum Institut (SSI) i et halvt år er Kammeradvokaten nået frem til, at der i flere sager er sket en sammenblanding af private interesser med instituttets interesser, og at der er sket alvorlige overtrædelser af reglerne om inhabilitet.

Derfor anbefaler Kammeradvokaten, at der indledes en tjenestemandssag mod den administrerende direktør, Mads Melbye, for at afskedige ham.

Mads Melbye har været fritaget for tjeneste, siden sundhedsminister Magnus Heunicke (S) satte undersøgelsen i gang lige før jul sidste år. Baggrunden for undersøgelsen var, at der var mistanke om fejl og uregelmæssigheder i forbindelse med instituttets forskning.

Minister: Tillid essentielt

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger i en pressemeddelelse, at hans ministerium vil gennemgå Kammeradvokatens rapport grundigt og derefter tage stilling til, om der skal en afskedigelse.

- Det er helt essentielt, at danskerne kan have fuld tillid til vores styrelser og deres vigtige arbejde, siger Magnus Heunicke.

Indtil videre vil Mads Melbye stadig være fritaget for tjeneste.

Mads Melbye selv siger i en kommentar til DR, gennem sin advokat, at han "med sindsro ser frem til en tjenestlig undersøgelse". Han har ikke yderligere kommentarer.

Kammeradvokaten skulle blandt andet se på, om Seruminstituttet har fulgt reglerne, når det overførte personfølsomme oplysninger til USA, og om direktøren og en ledende medarbejder har sammenblandet deres private økonomiske og forskningsmæssige interesser med SSI's interesser.

Data skal beskyttes bedre

Og der er også fundet "mangler" hos SSI, når det handler om at beskytte personfølsomme oplysninger.

Den del af undersøgelsen er ikke færdig, men allerede nu vil der blive sat ind for at sikre, at Statens Serum Institut fremover overholder reglerne om databeskyttelse i sine forskningsprojekter. Det fremgår af pressemeddelelsen fra Sundhedsministeriet.

Der vil også blive sat et større arbejde igang for at rette op på de mangler, der har været.

- For man skal som borger kunne stole fuldt på, at der bliver passet på ens sundhedsdata, lyder det fra sundhedsminister Magnus Heunicke i pressemeddelelsen.

Vigtig forskningsinstitution

Statens Serum Institut er en af Danmarks største forskningsinstitutioner på sundhedsområdet og varetager Danmarks Nationale Biobank med over ti millioner blod- og vævsprøver, der kan bruges til forskning.

Under corona-pandemien har Statens Serum Institut haft en fremtrædende rolle, da instituttet har til opgave at overvåge og forebygge smitsomme sygdomme. Den opgave har instituttet altså varetaget, mens direktøren Mads Melbye har været hjemsendt.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har afslået at give interview om sagen i dag. Statens Serum Institut ønsker heller ikke at udtale sig om sagen i dag.

Artiklen er opdateret med en kommentar fra Mads Melbye.