Kan det her være løsningen? Kulfilter kan rense vand for pesticidrester

Aktivt kul kan rense for mange stoffer. Muligvis også for det, der har givet problemer i Egedal.

Man ved ikke, om stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre er sundhedsfarligt, men det kan ikke udelukkes, oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. (Foto: © Nikolai Linares, Scanpix)

Der bliver travlt på de danske vandværker de næste måneder, for alle steder i landet skal man nu hurtigst muligt få testet vandet for pesticidresten chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Det sker, efter at Danske Regioner tidligere på ugen oplyste, at man har fundet 75 helt nye giftstoffer i det danske grundvand, og her vækker særligt chlorothalonil-amidsulfonsyre bekymring.

Fredag viste en ny analyse så, at vandet fra Ledøje Vandværk i Egedal Kommune indeholdt netop det stof over grænseværdien for drikkevand i to ud af tre af vandværkets boringer.

Derfor er der nu sendt en advarsel ud til borgerne - i alt 290 husstande - om, at de ikke skal drikke vandet.

Svarene på vandprøverne skulle gerne være klar inden for den næste måned eller to, men hos Miljøstyrelsen er man også i fuld gang med at arbejde på en mulig løsning til at rense vandet, oplyser kontorchef for vandforsyningen, Rasmus Moes.

- Det er en metode med aktivt kul, hvor vandet kommer gennem det her kulfilter, og efterfølgende kan man ikke længere måle, at det her stof er til stede, siger han.

Bruges også til at rense for andre stoffer

Metoden går ud på, at man bruger noget fint kulstøv, der føres ind i et filter, hvor vandet så skal renses, inden det kommer ud til forbrugerne.

Den metode er blevet testet hos den danske miljøvirksomhed Krüger, der efterfølgende sender vandprøverne videre til firmaet Eurofins, som blandt andet udfører kemiske og mikrobiologiske laboratorieanalyser.

Nu venter man på, at metoden kan godkendes, hvorefter det fremadrettet vil være løsningen for at fjerne pesticidresten chlorothalonil-amidsulfonsyre fra vandet.

- Kulfiltre er meget almindeligt brugt, og man bruger det også nogle steder i Danmark til at fjerne andre stoffer fra vandet. Men vi har indtil nu ikke brugt det så meget herhjemme, fordi vi altid har haft relativt rent grundvand, siger Rasmus Moes.

Fraråder for første gang

Det er første gang, at Styrelsen for Patientsikkerhed direkte har frarådet borgere at indtage drikkevand efter fund af pesticidrester i en drikkevandsboring.

- Man ved ikke, om chlorothalonil-amidsulfonsyre er sundhedsfarligt. Men man kan på nuværende tidspunkt ikke udelukke, at stoffet kan give skade på DNA’et i cellerne, hvis man indtager det i drikkevandet, siger Anne Hempel-Jørgensen, der er overlæge og sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed fraråder ydermere, at vandet bruges til tandbørstning, madlavning og til at skylle frugt og grønt.

Chlorothalonil-amidsulfonsyre har hidtil ikke været en del af vandværkernes testprogram.

Og det er derfor, at det indtil videre er uklart, om flere vandværker kan være ramt af lignende forurening.

Opdateret mandag klokken 7.04 med præcisering af, hvad chlorothalonil har været brugt til i Danmark.