Kan spare 40 procent af drikkevandet: Aarhus-bydel skal vaske tøj og skylle ud i regnvand

Se, hvordan det kan lade sig gøre at bruge regnvand til toiletskyl og tøjvask.

Nina Bram Thygesen kaster et blik på sin otte måneder gamle datter, der sidder på hendes arm og bider i et stykke stoflegetøg.

- Vi vasker virkelig meget. Det gør man jo med sådan en lille én, siger hun og lægger tryk på ordet 'virkelig' i sin sætning.

- Så jeg synes, det er et kæmpe plus, hvis vi kan være med til at lave nogle bæredygtige alternativer, som kan spare på grundvandet, tilføjer hun.

For et år siden flyttede hun med sin familie til Nye.

Nye er en nyetableret bydel cirka 13 kilometer udenfor Aarhus Centrum, hvor man er i gang med opføre boliger til 2.000 borgere.

Som det første sted i Danmark kommer Nina Bram Thygesen og de andre beboere i bydelen til at vaske tøj og skylle ud i renset regnvand.

Og faktisk vil det betyde, at de kan spare betragteligt på vores grundvandsressource.

Posterne tøjvask og toiletskyl fylder nemlig en del i en husstands vandforbrug, viser målinger, som Aarhus Vand har lavet af Nye-beboernes vandforbrug.

Kom med dit gæt på, hvor meget de to poster fylder af det samlede vandforbrug.

Det er ingeniørfirmaet Tækker Group, der sammen med Aarhus Vand har udtænkt, hvordan husstandene kan bruge regnvand i vaskemaskiner og toiletter.

Projektet har været flere år under undervejs.

Blandt andet fordi der skulle lægges en plan for, hvordan man får opsamlet alt regnvandet, så det kan genbruges i husene.

Normalt bliver regnvand gemt væk i rør under jorden, men i Nye bliver det ledt over jorden i særlige render og kanaler.

- Vi tænkte vandet ind i Nye, inden vi placerede en eneste bygning her. Vi startede med at lave en droneoverflyvning over hele det areal, Nye strækker sig over. Via en computersimulering fik vi simuleret vandets vej på overfladen. På den måde kunne vi helt tidligt tænke en intelligent vandhåndtering ind, siger Peter Boe Hauggaard-Nielsen, tegnestuechef i Tækker Group.

Fra boligkvarterets render og kanaler løber regnvandet ned i søer, som Aarhus Vand trækker vandet op af, forklarer Peter Boe Hauggaard-Nielsen og peger på en af regnvandsøerne.

Et af regnvandsbassinerne i Nye.

Vandet ser umiddelbart en anelse grumset ud, medgiver tegnestuechefen og smiler:

- Jeg kan godt forstå, hvis man ville være ked af at vaske sin hvide T-shirt i det her vand.

- Men renseværket har en teknologi, som gør, at jordpartikler og lignende bliver sorteret fra. Når vandet kommer ud i husene, vil du visuelt ikke kunne se forskel på det her vand og det almindelige, rene drikkevand, fortæller han.

Her kan du se, hvordan processen med at opsamle regnvand og rense det foregår:

Aarhus Vand gik med i projektet, blandt andet fordi det kan spare på brugen af det danske grundvand.

Det fortæller projektleder Mariann Brun.

- Vi ved, at der kommer en befolkningstilvækst i Aarhus på cirka 50.000 personer. Dem skal vi gerne kunne levere drikkevand til, og vi ved, at vores drikkevandsressource er presset, så derfor er det vigtig for os at finde andre måder at løse vores forsyning på.

- Vi kan se, at vi kommer til at spare cirka 40 procent af grundvandet herude, bare ved at vi bruger regnvand til toiletskyl og tøjvask.

Hver dag bliver der brugt litervis af vand i de danske hjem. Kan du gætte hvor mange?

DTU følger Martin Rygaard, der er lektor ved Institut for Vand og Miljøteknologi, interesseret med.

Ifølge ham er det unikt, at et vandforsyningsselskab nu går ind og leverer en anden type vand til de danske hjem end vand af drikkevandskvalitet.

Normalt har det været sådan, at hvis hr. og fru Jensen ønskede at eksperimentere med at bruge regnvand til tøjvask, måtte de selv etablere løsningen.

Nu påtager et vandforsyningsselskab sig opgaven.

- Hvis det her rulles ud flere steder, vil det betyde, at man generelt vil reducere anvendelsen af grundvand. Det frigør nogle grundvandsressourcer til anden brug, siger lektoren.

Han understreger, at det er svært at spå om fremtiden og fortæller, at det kan være dyrt at etablere særlige vandforsyningsløsninger, som man har gjort i Nye.

Alligevel kan han godt se for sig, at ideen kan vinde indpas andre steder.

- Der er pres på grundvandsressourcen rundt omkring i landet. Vi har fundet pesticider i grundvandet, andre steder vil man blødgøre vandet, så efterhånden bliver det nogle steder dyrere at producere vandet. Det her er et alternativ, som måske bliver økonomisk fordelagtigt, og derfor kan det blive et reelt alternativ flere steder, vurderer han.

Nina Bram Thygesen og hendes datter. Til daglig arbejder Nina som sygeplejerske.

Tilbage på Nina Bram Thygesens terrasse har hun ingen skrupler ved at vaske datterens tøj i renset regnvand, selv om det ikke er af helt samme kvalitet som vores drikkevand.

- Med et rensningsanlæg så tæt på og Aarhus Vand inde over er jeg helt tryg ved, at vandet er ganske fint at vaske tøj i.

- Jeg har slet ikke tænkt, at der skulle være problemer ved det. Jeg ser det kun som et kæmpe plus.