Karakterformand: Vejledere er med til at hive 12- tallerne hjem

Den tidligere komissionsformand, Katherine Richardson, afviser karakterinflation på landets universiteter.

Katherine Richardson er tidligere formand for den kommission, der i sin tid fastlagde den nye syvtrinsskala. Hun mener, at man bør være forsigtig med at konkludere, at der er tale om en karakterinflation. (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Sådan lyder den tidligere karakterkommissions definition på det 12- tal, som ifølge en opgørelse i Berlingske gives oftere end ved hver syvende beståede eksamen, svarende til 16 procent af ca. en halv million beståede eksamener for skoleåret 2014/2015.

En udvikling som kommissionens tidligere formand, Katherine Richardson, studser over, da forventningen før introduktionen af syvtrinsskalaen i 2007 var, at blot hver tiende beståede eksamen ville udløse et 12-tal.

Ifølge Katherine Richardson kan udviklingen have flere forklaringer.

- Det kan være, at lærerne er blevet mere tilbøjelige til at bruge topkarakterer, end da man indførte skalaen, fordi de før ikke var vant til at give 13. Og så kan det skyldes, at de studerende er blevet bedre, siger Katheringe Richardson.

- Endelig kan det være fordi, at der er kommet flere opgaver med vejleder på, påpeger hun.

Og netop vejlederne er grunden til, at Katherine Richardson heller ikke mener, at man kan konkludere, at der er gang i en karakterinflation.

På universiteterne foregår nogle eksaminer på baggrund af opgaver, hvor de studerende har tilknyttet en vejleder under hele deres opgaveskrivning, under andre eksaminer har de studerende ikke tilknyttet en vejleder.

Berlingskes opgørelse er lavet på baggrund af syv universiteters karakterfordelingstal fra 2007. Heri indgår både vejledte og ikke vejledte opgaver. Og det er problematisk påpeger Katherine Richardson.

- Vejlederens væsentligste opgave er jo netop at sikre, at der ikke er væsentlige mangler i den vejledte opgave, siger hun.

Ifølge Katherine Richardson bør man derfor fjerne de vejledte opgaver i opgørelsen og se særskilt på vejledte og ikke vejledte opgaver, før man kan konkludere noget.

  • Frekvensen af 12-taller er særligt høj på tre universiteter, nemlig Roskilde Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet, hvor cirka hver femte beståede eksamen resulterer i et 12-tal.
  • Forventningen før introduktionen af syvtrinsskalaen i 2007 var ellers, at kun hver tiende beståede eksamen ville udløse et 12-tal. Men niveauet blev højere fra begyndelsen og er kun steget siden.