Karakterskalaen skal reformeres: Her er seks forslag til, hvad ministeren kan gøre

Der skal mere til, end en ændring af karaktersystemet, hvis karakterpresset skal stoppes, mener de studerende.

Tidligere uddannelsesminister Tommy Ahlers (V) lancerede i foråret sin plan om, at 7-trinsskalaen skulle udvides med karakteren 12+, men den nye minister på posten, Ane Halsboe-Jørgensen (S), er klar til at lave hele karaktersystemet om.

Hvordan det præcis skal fungere i fremtiden, har hun dog endnu ikke fundet skoleeksemplet på.

DR Nyheder har derfor spurgt seks mennesker, der har 7-trinsskalaen tæt inde på livet, hvad de mener, den nye minister skal være opmærksom på, når hun reformerer.

"Vi skal ikke have negative fortegn"

Formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Martin Mejlgaard, vil have 0 eller 1 som laveste karakter.

En ny karakterskala skal bygge på et mindre spring mellem de midterste karakterer, et nyt udgangspunkt for karaktergivning, og det skal være slut med negative fortegn.

Sådan lyder det fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings formand, Martin Mejlgaard.

- Vi mener ikke, at nogen elever får noget godt ud af at få en karakter med negativt fortegn.

Den laveste karakter skal, hvis det står til Martin Mejlgaard, være 0 eller 1. Underviserne skal derudover starte i midten af karakterskalaen og bevæge sig op eller ned, alt efter elevens forståelse af stoffet, i stedet for at starte på 12-tallet og bevæge sig ned, som der findes fejl.

"Der skal mere end ændringer til"

Johan Hedegaard Jørgensen, der er formand for Danske Studerendes Fællesråd, mener, der skal være mere feedback på uddannelserne.

Johan Hedegaard Jørgensen er formand for Danske Studerendes Fællesråd og mener også, at en ny skala burde sikre et mindre ryk mellem karakterne 4, 7 og 10. Desuden er det hans holdning, at karakterer under nul skal udgå.

- Det burde være nok i sig selv at dumpe, siger formanden.

Helt generelt ser Danske Studerendes Fællesråd gerne, at man bevæger sig længere væk fra en karakterskala og hen imod mere feedback på uddannelserne. For en ny skala er ikke nok i sig selv.

- Der skal mere til end ændringer af karakterskalaen for at stoppe karakterpresset, siger han.

"Kravene til skalaerne er for høje"

Professor og formand for den tidligere karakterkommission, Katherine Richardson, mener, at kravene til en dansk karakterskala er for høje. (Foto: © Jens Dresling)

Professor i biologisk oceanografi ved Københavns Universitet Katherine Richardson var formand for den karakterkommission, der i 2005 anbefalede den nuværende karaktersystem.

Ifølge hende er der for høje krav til, hvad et dansk karakterskala skal kunne, og det er et problem, ministeren med fordel kan adressere i et nyt system.

- Alle skalaer har deres udfordringer, og det vil der helt sikkert også være med en ny skala. Ministeren skal dog være skarp på, om en ny skala nødvendigvis skal opfylde så mange krav, som den skal i dag, lyder det fra Katherine Richardson.

"Internationale hensyn kan fylde mindre"

Formand for Danske Professionshøjskoler, Stefan Hermann, har ingen bud på færdige løsninger. Han mener, at ministeren bør søge råd hos de studerende. (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Stefan Hermann, rektor på Københavns Professionshøjskole og formand for Danske Professionshøjskoler, mener, den nuværende karakterskala har betydelige problemer.

Blandt andet fordi den devaluerer niveuaet af de høje karakterer og har for stort fokus på uddannelsernes internationale orientering.

- Det er et lødigt hensyn, at man gerne vil have et internationalt orienteret system, men jeg tror, det har vægtet for højt. Der er jo ikke så mange på gymnasier, erhvervsskoler, professionshøjskoler og universiteter, der har brug for, at deres karakterer kan oversættes til tyske, engelske og amerikanske skalaer, siger han og påpeger:

- Vi opnår nok aldrig det perfekte, men vi kan minimere onderne og sørge for bred opbakning. Der er nemlig ikke brug for, at vi skifter system oftere end højest nødvendigt.

"Lige afstand mellem hvert trin"

Jens Tofteskov er pædagogisk konsulent ved CBS. Spørger man ham, skal karaktersystemet være mere fleksibelt. (Foto: © Jørn Albertus, Må anvendes af CBS-afdelinger)

Som skalaen er nu, er der ikke samme afstand mellem karakterne. Det mener Jens Tofteskov, der er pædagogisk konsulent på CBS, ikke er retfærdigt.

Han foreslår i stedet, at det bliver mere lige, så skalaen hedder 0, 2, 4, 6, 8, 10 og 12. Og der skal ikke være mere end én dumpekarakter.

- Man behøver ikke to dumpekarakterer. Enten er det godt nok, eller så er det ikke, siger han.

Også bekendtgørelsen mener Jens Tofteskov burde ændres. I stedet for at fokusere på fejl og mangler, skal styrke være i centrum. Derfor skal karaktergivningen i modsætning til nu starte på middelkarakteren, lyder det.

Dog mener han, at bekendtgørelsen skal være fleksibel. Hvis udgangspunktet om at starte i midten ikke holder i bestemte situationer, skal der være mulighed for at gøre det anderledes.

"Vækst kommer nedefra"

Hanne Leth Andersen er rektor på Roskilde Universitet og mener, at karaktergivning skal bygge på forståelse og læring. (Foto: © Sarah Christine Nørgaard, Scanpix)

Hanne Leth Andersen er rektor ved Roskilde Universitet.

Hvis hun skal vælge, mener hun, at karaktergivningen skal starte i bunden og vokse mod de højere karakterer. For vækst kommer nedefra, som hun selv beskriver det. Derfor mener hun, at selve karaktergivningen skal bygge på forståelse i stedet for fejl.

- Skalaen skal afspejle, at karakteren gives på baggrund af læring og ikke en tjekliste, siger rektoren.

Forskellen mellem hvert trin skal også være ens, så der ikke kommer for store spring. Hun vil dog holde fast i, at der skal være syv trin, men en negativ karakter skal ikke være en af dem.