Kemiske stoffer giver kræft

Det er ikke enkelte kemiske stoffer, men den samlede effekt af alle kemiske stoffer i kroppen, der giver kræft. Det mener en gruppe forskere, som har undersøgt skadevirkningerne af hormonlignende stoffer. De konkluderer, at man ikke kan forebygge sygdomme med grænseværdier for enkelte stoffer.

Det er den samlede mængde og effekt af kemiske stoffer ikroppen, der giver blandt andet kræft og medfødte misdannelser. Detmener 300 forskere fra hele verden. De har gennem et år undersøgt,hvad kemiske stoffer gør ved kroppen.

Forskerne konkluderer, at man ikke kan forebygge tilfælde afkræft, medfødte misdannelser af kønsorganer og nedsat frugtbarhedved at sætte grænseværdier for, hvornår et hormonforstyrrende stofer farligt. Selv små mængder stoffer, der hidtil har væretbetragtet som uskadelige, kan være skadelige tilsammen. Derfor erhormonfølsomme sygdomme blevet hyppigere gennem årene.

Brystkræft er en sygdom, der er følsom over for kønshormoner.Derfor er det rimeligt at sætte den voldsomme stigning i antalletaf brystkræfttilfælde sammen med den stigende mængde afhormonforstyrrende stoffer i vores mad, tøj og omgivelser. IDanmark rammes hver tiende kvinde af brystkræft på et tidspunkt ilivet. Det er en tredobling siden 1940'erne.

Listen over mistænkte stoffer er lang. Det er tale om stofferlige fra sprøjtemidler over plastik til veterinærmedicin ogsolcreme.

Når det gælder brystkræft retter mistanken sig blandt andet imodmiljøgiften DDT, som tidligere er blevet spredt vidt og bredt inaturen. I en belgisk undersøgelse er DDT fundet i store mængder iblodet hos piger, som er kommet usædvanligt tidligt ipuberteten.

Forskerne mener også, at stofferne er skadelige over for etlille drengefoster. Hormonlignende stoffer virker som detkvindelige kønshormon, østrogen, og det kan være katastrofalt foret lille drengefoster.

Undersøgelsen blev sat i søen efter, at forskerne havde et mødepå Rigshospitalet sidste år. Professor Niels E. Skakkebæk, som eren af initiativtagerne til mødet, mener, at det er et vigtig stykkearbejde, der er blevet udført.

Det er først inden for de seneste år, at forskerne er blevetopmærksomme på, at en række stoffer påvirker hormonbalancen ellerhar en direkte hormonlignende effekt. Først i løbet af 1990'erne erder kommet gang i forskningen, og de samlede resultater er hellerikke entydige.