Kildevandsproducent ramt af PFAS-forurening: 'Det er selvfølgelig en træls sag'

Forureningen skyldes en tidligere tekstilfabrik på grunden, hvor der i dag bliver produceret kildevand.

Mona Baltzer, adm. direktør i Danish Bottling, som har "arvet" PFAS-forurening i grundvandet under virksomheden. (© DR)

Det er nok de færreste, der ønsker at drive virksomhed på en grund med PFAS-forurening. Men det er imidlertid situationen for en virksomhed i Brande, der producerer kildevand fra egen boring.

Regionen har målt PFAS op til 1770 gange højere end grænseværdien i grundvandet på fabriksgrunden.

- Så bliver man jo både forskrækket og ærgerlig, siger Mona Baltzer, der er adm. direktør i Danish Bottling Company, der er ejet af byggemarkedskæden Harald Nyborg.

Hun understreger, at der ikke er fundet PFAS i virksomhedens kildevand.

Se Danish Bottling Company's adm. direktør fortæller om forureningen.

Stammer fra tidligere tekstilfabrik

Forureningen stammer fra den tekstilfabrik, der tidligere lå på grunden, og som brugte PFAS-kemikalier til overfladebehandling af duge.

- Det er jo en ærgerlig situation at stå i, især fordi det er noget, vi har arvet fra en tidligere virksomhed, der har ligget på matriklen, og ikke noget vi har noget med at gøre, siger Mona Baltzer, der er adm. direktør i Danish Bottling Company.

Forureningen på virksomhedens grund er en af de 104 forureninger rundt om i landet, hvor regionerne har målt over 100 gange så meget PFAS i grundvandet som grænseværdien.

Tester vandet oftere end påkrævet

Danish Bottling Company producerer omkring 70 millioner flasker kildevand og læskedrik om året. Kildevandet kommer fra virksomhedens egen vandboring, der ligger på den anden side af vejen.

- Vi kan heldigvis dokumentere, at vi aldrig har anvendt PFAS i vores produktion. Og vi kan også dokumentere, at der ikke er PFAS i det vand, vi indvinder fra vores kilde i dag, fortæller Mona Baltzer.

Det hænger formentlig sammen med, at virksomheden henter sit vand helt nede på omkring 100 meters dybde. Indtil videre har regionen kun foretaget grundvandsmålinger ned til omkring 10 meters dybde, hvor der er målt PFAS op til omkring 100 gange højere end grænseværdien. Den kraftigste del af forureningen er målt i 1-3 meters dybde.

For en sikkerheds skyld analyserer virksomheden sit kildevand for PFAS oftere end loven kræver.

- Vi har sat frekvensen op fra den ene gang årligt, som drikkevandsbekendtgørelsen siger vi skal, til en gang i kvartalet, så vi sikrer, at vi hele tiden har en analyserapport af nyere dato, forklarer adm. direktør Mona Baltzer.

Region: Vi skal lave flere undersøgelser

Tekstilvirksomheden er for længst gået konkurs, så det er Region Midtjylland, der har ansvaret for forureningen.

Som DR har afdækket, er der kun sat gang i rensning af forurenet grundvand ved én ud af de 104 største PFAS-forureninger, som regionerne har målt.

Og forureningen i Brande er ingen undtagelse. Region Midtjylland oplyser, at det er for tidligt at sige, om forureningen vil blive renset op.

- Vi skal undersøge det nærmere for at være helt sikre på, hvad det er for en indsats, vi skal lave derude, siger Morten Bondgaard, der er kontorchef i Region Midtjylland.

- Der er fundet PFAS mere end 1700 gange så højt som grænseværdien. Giver det ikke sig selv, at det så skal renses op?

- Nej, det gør det ikke, fordi det med, om man skal rense en forurening op, det handler ikke nødvendigvis om hvor høj koncentration man har fundet. Det handler om risiko. Vi skal kun bruge pengene på at lave oprensninger der, hvor forureningerne udgør en risiko for grundvandet, og det er den risiko, vi skal have bestemt nærmere, siger Morten Bondgaard.

PFAS i nærliggende å

Han forklarer, at regionen først og fremmest er forpligtet til at beskytte almene drikkevandsforsyninger, men altså ikke private drikkevandsboringer, som for eksempel Danish Bottling Company’s vandboring.

De nærmeste almene vandværks-boringer ligger et par kilometer fra forureningen.

Derudover er regionens opmærksomhed rettet mod Brande Å, der løber forbi et par hundrede meter fra virksomheden.

Regionen har tidligere målt PFAS i åen, og den seneste undersøgelse af forureningen konkluderer, at PFAS-forureningen breder sig i retning mod åen.

- På baggrund af undersøgelsen blev det vurderet, at den væsentligste kilde til påvirkningen af vandløbet er den påviste grundvandsforurening med PFAS, står der i regionens seneste undersøgelse.

Region Midtjylland understreger, at man tager forureningen seriøst.

- Derfor har vi også prioriteret den her grund til undersøgelser i år, og vi kommer til at bruge rigtig mange penge på at undersøge den grundigt, så det er helt klart noget, vi prioriterer, siger Morten Bondgaard, der er kontorchef i Region Midtjylland.

Håber på oprensning

Danish Bottling Company har hyret en privat rådgiver, der ifølge direktøren vurderer, at PFAS-forureningen ikke vil nå ned til virksomhedens boring.

Alligevel så Mona Baltzer gerne, at regionen renser forureningen op så hurtigt som muligt.

- Jeg håber på, at man får det fjernet. Jeg er ikke interesseret i at have en PFAS-forurening beliggende på vores matrikel, siger Mona Baltzer, der er adm. direktør i Danish Bottling Company.