Kirkeminister om kønsdiskrimination i folkekirken: Hvis biskopperne er klar til at ændre lov, er jeg også

Både Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og de konservative bakker op om en lovændring.

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) (Foto: © Emil Helms, Ritzau Scanpix)

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) er klar til at fjerne en undtagelse fra ligebehandlingsloven, hvis landets biskopper støtter op.

- Hvis tiden er løbet fra den, og hvis biskopperne er klar, så er jeg det også, siger ministeren til DR.

Ordene fra ministeren falder, efter et stort flertal af landets 10 biskopper har udtalt til DR, at det ikke længere skal være muligt i folkekirken at kønsdiskriminere mellem mandlige og kvindelige præster ved ansættelse.

Folkekirken og andre trossamfund har siden 1978 været undtaget dele af ligebehandlingsloven. Det betyder, at landets menighedsråd kan fravælge at indstille kvindelige præster til ansættelse, hvis de af teologiske grunde er imod kvindelige præster.

Men den undtagelse skal sløjfes, mener nu 8 ud af 10 biskopper.

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen vil nu tage en snak med biskopperne om muligheder og konsekvenser af at ændre loven.

- Jeg er mit ansvar bevidst som kirkeminister for en folkekirke, der helt traditionelt har været bredt favnende, fordi vi har kunnet rumme hinandens forskelligheder. Derfor er den her diskussion vigtig, men det er også vigtigt, at vi sørger for at have hele folkekirken med.

- Jeg lytter til biskopperne. Jeg glæder mig over deres udsagn, og jeg synes, at vi på ryggen af det skal have en drøftelse med hinanden om, hvorvidt tiden er klar, siger hun.

Men skal vi gå herfra og tage med os, at du vil drøfte det uden at gøre noget mere konkret ved det?

- Jamen jeg synes, at det er vigtigt, at det øjeblik, der er rum for, at vi kommer af med de her undtagelser, så afskaffer vi det selvfølgelig politisk. Men det skal være i respekt for den danske folkekirke, og det skal være i tæt dialog, og derfor er det også min vej frem også i den her sag, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Her kan du blive klogere på, hvorfor det er tilladt at fravælge kvindelige præster i en ansættelsessituation:

"Det er på høje tid"

Christiansborg mener flere partier også, at folkekirkens undtagelse fra ligebehandlingsloven skal skrottes.

- Det er på høje tid, at vi får moderniseret folkekirken. Den skal jo ikke leve i fortiden, når vi andre lever i en tid, hvor vi i den grad har fokus på kønsligestilling. Så det er bestemt en opgave, vi skal have aftalt med kirkeministeren og få på plads, siger Enhedslisten kirkeordfører, Christian Juhl og tilføjer:

- Jeg er faktisk forarget over, at der rent faktisk er en paragraf, der giver de muligheder til folkekirken. Jeg troede, vi havde fundet frem til alle hjørner af kønsligestilling – også i folkekirken.

Fra SF’s kirkeordfører, Karsten Filsø lyder det:

- For mig at se er der ikke nogen som helst ordentlig begrundelse for, at kirken skal have en særregel her.

Og kirkeordfører fra Det Konservative Folkeparti, Birgitte Bergman siger, at hun vil drøfte emnet med kirkeministeren og folkekirkens parter, men at partiet er klar til at lægge stemmer til en ændring, hvis folkekirken bakker op.

- Hvis det er muligt juridisk, og vi kun taler om folkekirken og ikke de andre trossamfund, så tager vi det positivt, siger hun.

Venstre: Religionsfrihed vejer tungest

Hos Venstre siger kirkeordfører Louise Schack Elholm, at partiet er imod kønschikane, men mener fortsat, at menighedsråd skal have mulighed for at fravælge kvindelige præster ved ansættelse.

Partiet vil derfor ikke være med til at fjerne folkekirkens undtagelse fra ligebehandlingsloven af hensyn til religionsfriheden.

- Jeg er bekymret for, at man vil skubbe dele af folkekirken ud af folkekirken, fordi det ikke er alle, der føler, at de så kan være i folkekirken. Derfor frygter jeg, at vi underminerer folkekirken ved at pålægge den større krav, end vi gør ved alle andre religiøse trossamfund, siger Louise Schack Elholm.

Radikale: Ekstremisme på Bornholm

DR fortalte i 21 Søndag i går om Filip Ambrosen, der er menighedsrådsformand i Hasle på Bornholm. Han er en af dem, der er imod kvindelige præster, fordi han tolker Biblen sådan, at kun mænd kan være præster.

- Fordi kirken bygger på Biblen. Hvis man pludselig skal lave en lov, der går ud over det, så skal man også fjerne Biblen fra folkekirken, siger han og tilføjer:

- Biblen for mig er vigtigere end den danske lov, hvis jeg skal sætte det på spidsen.

Den udtalelse fik Radikale Venstres formand, Sofie Carsten Nielsen, til tasterne på Twitter:

Radikale Venstres ligestillingsordfører, Samira Nawa, siger i dag, at der nu er behov for politisk handling.

- Vi er nødt til at gribe den nu, når der er en række biskopper, der siger, at det skal være stop med den her undtagelse. Nu er det vores opgave politisk at gribe den i samarbejde med biskopperne og få ændret den her lovgivning. Der er ikke så meget at drøfte, når det kommer til diskrimination på baggrund af køn.

Hvad vil I gøre?

- Jeg har en forventning om, at ministeren også indkalder folketingets partier til lige præcis den her drøftelse. Og afhængigt af, hvor langsomt det ser ud til tage, vil vi se i Radikale Venstre, hvad vi har af parlamentariske muligheder for at sætte lidt skub på processen.

Eksperter har i DR’s dækning påpeget, at den nuværende undtagelse fra ligebehandlingsloven er formuleret på en måde, som kan misfortolkes, så nogen fejlagtigt tror, at folkekirken er undtaget hele ligebehandlingsloven.

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen bruger anledningen til at understrege, at kønsdiskriminaiton er ulovligt i folkekirken, når man ser bort fra ansættelsesprocessen.

- Der er den ene undtagelse, at man teologisk bestemt må vælge en mand frem for en kvinde. Men når man først har ansat en kvinde, skal hun behandles præcis på samme måde som sine mandlige kollegaer. Og det er forbudt også i den danske folkekirke, at diskriminere sine ansatte på baggrund i dag.