Kirkeuglen er ved at uddø

Tidligere var Kirkeuglen den mest almindelige ugle i Jylland. Nu er den næsten helt forsvundet. Uglen mangler føde, og forskere kalder på initiativer, der skal redde fuglen.

Kirkeugler (Foto: Åge Østergaard © Scanpix)

Kirkeuglen vil snart uddø i Danmark, hvis den ikke får hjælp. Det viser resultatet af en treårig undersøgelse.

Kirkeuglen var en gang den mest almindelige ugle i Jylland, men siden 1970'erne er arten gået voldsomt tilbage. Den samlede danske bestand er i dag på kun cirka 100 par.

- Den dårlige nyhed er, at vi nu ved, at kirkeuglen risikerer at forsvinde helt fra Danmark. Den gode nyhed er, at vi ved, hvad vi skal gøre, hvis vi vil redde den, siger professor og projektansvarlig Carsten Rahbek.

Det er forskere fra Københavns Universitet, Zoologisk Museum og Danmarks Miljøundersøgelser, som de seneste tre år har kortlagt de danske kirkeuglers biologi og årsagerne til deres tilbagegang.

Mangel på føde er det største problem

Forskningsresultaterne viser, at kirkeuglen mangler mad i yngletiden. Det kan man afhjælpe ved at sikre afgræssede enge med føde nær redestederne.

Og så bør man sikre området omkring redestederne, lyder det fra forskerne. Der er nemlig flere eksempler på, at ungerne falder i dyrenes drikketrug og drukner, at de sidder fast i redskaber og bygninger eller bliver spist af hunde og katte.

- Nøgleproblemet ser dog ud til at være en alt for lav ynglesucces, som primært skyldes fødemangel i yngletiden fra maj til juli. Ungerne dør simpelthen af sult, eller æggene forlades, før de klækkes, fortæller seniorforsker Peter Sunde.

Facebook
Twitter