KL: Bedre sygeplejersker skal udrydde patientfejl

Der skal flere specialiserede sygeplejersker ud i kommunerne for at forhindre de mange fejl i patientbehandling, siger KLs sundhedsformand.

Anny Winther, formand for KL's sundhedsudvalg, mener at flere og bedre uddannede sygeplejersker skal være med til at mindske antallet af behandlingsfejl, der sker hvert år. (Foto: Rebild Kommune © Rebild Kommune)

98.000. Så mange fejl begår kommunale sygeplejersker og plejepersonale hvert år i deres behandling af patienterne.

Det skal der nu gøres noget ved, siger formand for KL's social- og sundhedsudvalg, Anny Winther.- Vi får flere og flere komplekse opgaver, fordi patienterne bliver hurtigt udskrevet fra sygehusene. Man er færdigbehandlet, men man er ikke rask. Derfor kræver det, at vi hele tiden tænker på, at få højnet vores kompetenceniveau i kommunerne, når det gælder sundhedsområdet, siger hun til DR Nyheder. Kommunale sygeplejersker skal have specialvidenLøsningen skal findes i at ansætte flere sygeplejersker med specialviden indenfor de områder, hvor der ofte bliver begået fejl for at modvirke problemet.- Det kan være medicinhåndtering, sårbehandling, inkontinens og demens, men også nogen af de andre områder, hvor vi har specialsygeplejersker, siger Anny Winther.Ansætter allerede flereI forvejen forsøger kommunerne at imødekomme problemet med svære patienter ved at oprette såkaldte akutpladser.- Det er til de patienter, der er allerdårligst - og ikke umiddelbart kan gå direkte fra en hospitalsseng og hjem og være helt alene. Derfor bliver der også ansat flere sygeplejersker, der skal tage sig af de akutafsnit, vi har i de enkelte kommuner. Skal gives plads til at færdiggøre arbejdetMen for at sygeplejerskerne, der møder patienterne i det daglige arbejde ude i kommunerne, ikke skal føle sig for pressede af de mange nye og sværere patienter, skal ledelsen også tage arbejdspresset alvorligt.

- Det kan være en sygeplejerske, der er i gang med at dosere medicin til alle de borgere, der er på plejecenter. Der skal ledelsen sætte fokus på, at vedkommende ikke bliver forstyrret, når hun er i gang med at fordele i de små glas og bakker, der skal deles ud ved et senere tidspunkt.Har du oplevet at blive fejlbehandlet af din kommunale sygeplejerske eller sundhedshjælper? Så skriv til DR Nyheder på hospital@dr.dk og fortæl din historie.

Facebook
Twitter