KL om nølende vandværker: Så må vi tage grovfilen frem

Kommunernes Landsforening ser med bekymring på, at mange vandværker ikke frivilligt tester for "glemt" pesticid. Tvang kan være nødvendigt, lyder meldingen.

De vandværker, som ikke allerede frivilligt har bestilt en test for pesticid-resten Despehnyl-Chloridazon, skal sættes på plads.

I hvert fald, hvis det står til Jørn Pedersen (V), som er formand i Kommunernes Landsforenings teknik- og miljøudvalg og borgmester i Kolding.

- Jeg tror, rigtig mange kommuner har samme holdning som i Kolding, at hvis de ikke vil på den pæne måde, så må vi tage grovfilen frem og give dem et påbud, siger Jørn Pedersen (V).

Bekymret over manglende vandprøver

På baggrund af sidste måneds afsløringer af, at Desphenyl-Chloridazon var begyndt at dukke op i drikkevandsboringer mange steder i landet, opfordrede Miljøstyrelsen i et brev til alle landets kommuner og vandværker om at gå i gang med at teste drikkevandet med det samme.

Men nu viser en stikprøverundringning foretaget af DR, at 28 ud af 88 adspurgte vandværker, at de ikke har planer om at teste vandet for Desphenyl-Chloridazon, før en kommende ændring af drikkevandsbekendtgørelsen tvinger dem til det.

- Jeg synes, det tal er rigtigt højt og rigtigt bekymrende, siger Jørn Pedersen (V).

Kravet om at teste for Desphenyl-Chloridazon træder formentlig i kraft i løbet af oktober.

Test af hensyn til forbrugertilliden

Men herefter kan der, alt efter vandværkerne størrelse, gå måneder og år, inden de som noget nyt er tvunget til at udføre testen som en del af den rutinemæssige kontrol, hvor vandet også testes for en række andre pesticider.

Men det er utilfredsstillende at vandværkerne venter, bare fordi de kan, mener Jørn Pedersen (V).

- Nu ændrer man lovgivningen, så der testes for det fremadrettet, og så synes jeg, at man har en pligt overfor forbrugerne til at skabe en tryghed, så der ikke er nogen diskussion om, at vores vand stadigvæk er fantastisk i Danmark.

Kommune vil ikke bruge tvang: Vandværker har ansvaret

Men selvom signalet er klart fra Kommunernes Landsforening, så er det ikke alle steder, hvor kommunen vil blande sig i vandværkernes beslutning.

Det gælder blandt andet i Vesthimmerlands Kommune, hvor seks ud af syv vandværker, DR har talt med, endnu ikke har testet vandet.

- Hvis jeg går ud og begynder at tvinge vores vandværker til at foretage forskellige analyser, hvad kommer der så i løbet af 14 dage, som også skal analyseres for? Det er vandværkerne, der må tage action på det her og få de her analyser lavet, sådan at vi kan lægge kortene på bordet og sige, det her grundvand, det fejlet intet - der er ingen stoffer, som ikke må være der, siger borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Knud Kristensen (K).

Du har tilsynspligten med vandværkerne i kommunen, du kunne sige, at der skal testes nu?

- Så tænker jeg, hvis vi kommer med den i hånden og siger, nu går I i gang med det her, så vil vandværkerne sige, jamen så vil vi egentlig gerne, at I betaler for analyserne.

Kunne I ikke betale for analyserne?

- Jo, det kunne vi måske nok. Men det er forbrugerdrevet vandværker, vi har, og det er lovligt valgte bestyrelser. Der er vi også nødt til at respektere det arbejde, som de gør, siger Knud Kristensen (K).

Borgmester i Vesthimmerland, Knud Kristensen (K), vil ikke blande sig i vandværkernes beslutning om at vente med at teste vandet for Desphenyl-Chloridazon.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter