KL: Ophæv lærernes monopol i Folkeskolen

Kommunernes Landsforening (KL) gruer for den voksende lærermangel. Foreningen ønsker at ansætte nye lærere langt uden for de traditionelle folkeskolæreres kreds. Vi må hurtigst muligt i gang med en efteruddannelse af smede, murere og korrespondenter, så de kan undervise i Folkeskolen, mener KL.

De seminarieuddannede læreres monopol på at undervise ifolkeskolen skal brydes. Det siger Kommunernes Landsforening, dervil efteruddanne - for eksempel - smede, murere og korrespondenter,så de kan undervise i Folkeskolen.

Kommunerne er bekymrede for den stigende lærermangel. Hovedpinener allerede ved at sætte ind på flere Folkeskoler rundt om ilandet. Hvordan skal man få skemaet til at gå op, når der mangler1500 lærere? Sådan er situationen allerede fra næste skoleår, ogder er ikke udsigt til forbedringer forløbig. Om fire år vil dermangle 2500 lærere - først i 2010 vil der ifølge prognosen værelærere nok, skriver Berlingske Tidende.

- Vi skal igang hurtigst muligt med efteruddannelsen for at rådebod på lærermanglen, siger KL's formand Anker Boye, som mener atandre faggrupper også kan tilføre skolen noget.

Danmarks Lærerforening foreslår, at man i stedet gør en indsatsfor at fastholde nyuddannede lærere i folkeskolen, og gør det mereattraktivt for ældre lærere at udskyde tidspunktet forpensionering.

- Det er ikke tilstrækkeligt at folk har de fagligekvalifikationer - udfordringen ligger i det pædagogiske, og dekvalifikationer får man bedst gemmen en læreruddannelse, siger StigAndersen næstformand i Danmarks Lærerforening til avisen.

Formanden for Folketingets uddannelsesudvalg Hans PeterBaadsgaard kalder det en nødløsning, mener at det muligvis er detden eneste løsning på det alvorlige problem.

Den konservative uddannelsesordfører Brian Mikkelsen støtterogså forslaget fra KL:

- Andre faggrupper kan med en utraditionel indgangsvinkel væremed til at give såvel fagligheden som inspirationen et løft - bådeblandt elever og lærere, siger Brian Mikkelsen til Radioavisen, ogunderstreger at den overvejende del af lærerne stadig skal kommefra seminarierne.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk