KL varsler omfattende lockout: Daginstitutioner og skoler rammes massivt

250.000 kommunalt ansatte bliver lockoutet fra 10. april, hvis der ikke indgås et forlig.

Arkivfoto fra lockouten i 2013. (Foto: © Jens nøRgaard Larsen, Scanpix)

Kommunernes Landsforening har i dag sendt lockoutvarsler til de faglige organisationer, efter 50.000 kommunalt ansatte har varslet strejke fra 4. april.

Lockouten vil komme til at omfatte omkring 250.000 ansatte - især i dagtilbud, skoler og administration.

KL har til gengæld valgt at friholde næsten alle ansatte på ældre-, social-, sundheds- og handicapområdet fra konflikten for at skåne de svageste borgere, fremgår det af en pressemeddelelse:

- KL's bestyrelse er meget optaget af, at vi ikke lockouter ansatte, der arbejder med svage og sårbare borgere. Lockouten vil derfor ikke ramme for eksempel plejen af de ældre, hjælp til handicappede og psykisk syge eller undervisning og pasning af børn med særlige vanskeligheder, siger Steen Christiansen, næstformand i KL's Løn- og Personaleudvalg.

Dog vil cirka 15.000 ansatte på ældre-, social- og sundhedsområdet strejke, fordi de faglige organisationer ikke friholder disse områder fra konflikten, som KL gør, lyder det i pressemeddelelsen.

Ziegler: Vi er nødt til at reagere på strejkevarsel

Beslutningen om at udsende lockoutvarsler blev taget på KL’s bestyrelse i onsdags.

Michael Ziegler, som er formand for Løn- og Personaleudvalget i KL, understreger, at der forhåbentlig ikke kommer en konflikt, og at man går målrettet efter at indgå et forlig om nye overenskomster i Forligsinstitutionen.

- Når vi varsler lockout, er det fordi, vi er nødt til at reagere på lønmodtagerorganisationernes strejkevarsler, som vil ramme hårdt de steder, de er varslet, og for at lægge maksimalt pres på forhandlerne for at finde en løsning, siger Michael Ziegler.

Nu vil KL hjælpe kommunerne med at lægge en plan for håndtering af konfliktvarsler og rammeaftaler for nødberedskaber.