Klimaafgifter på køer og grise

Køer og grise slipper mere CO2 ud, end landmandens personbil. Derfor skal de forurenende dyr belægges med klimaafgift, mener Skattekommissionen.

Potentielle afgiftsobjekter krydser vejen i den nordjyske by Saltum (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Når malkekoen eller slagtegrisen slipper en vind skal landmanden fremover op med pengepungen. Det er i hvert fald Skattekommissionens forslag til nye klimaafgifter.

Ifølge Skattekommissionen slipper en ko cirka fire ton CO2-ækvivalenter gennem bagenden - og det er mere end landmandens personbil, der kun tegner sig for 2,7 tons. Bilernes udledning er i forvejen pålagt omfattende afgiftsregulering - det skal køer og grises også være, mener kommissionen.

- Klimaafgiften på metan kan i praksis pålægges per ko og svin. Det vil i realiteten svare til bidraget fra husdyrhold til Danmarks samlede udledninger af klimagasser, hedder det i skatterapporten.

Skattekommissionen venter, at klimaafgiften på sigt vil føre til færre dyr og dermed mindre udledning af klimagasser fra dansk område. Afgiften på metan vil efter den gældende CO2-afgift give et varigt merprovenu på 440 millioner kroner.