Klinikker oplever markant fald i antallet af patienter, der bliver henvist med coronasenfølger

Flere af landets klinikker for coronasenfølger oplever et markant fald i antallet af henvisninger.

Aalborg Universitetshospital er et af de steder, hvor man oplever færre henvisninger af patienter med coronasenfølger. (Foto: Henning Bagger © Henning Bagger)

Presset forsvinder fra klinikkerne, der behandler coronasenfølger.

Bispebjerg og Frederiskberg Hospital i Region Hovedstaden er et af de hospitaler, der oplever et fald. Her er antallet af månedlige henvisninger med coronasenfølger faldet fra cirka 200 til 30, fortæller lægefaglig vicedirektør Kirsten Wisborg.

- Vi har i det her halvår set markant færre henvisninger til vores senfølgeklinikker end det, vi så, da vi åbnede klinikkerne i starten af 2021, siger hun.

Også i Aalborg er antallet af henvisninger med coronasenfølger faldende, hvor man lige nu mærker en halvering, i forhold til da det var på sit højeste, vurderer ledende overlæge på Aalborg Universitetshospital Steffen Kristensen.

- Det er svært at sige præcis, hvad det skyldes. Vi ser jo kun dem, der bliver henvist.

- Det skyldes jo enten, at der er færre, der får senfølger, eller også er det måske, fordi den her tilstand, som var noget helt nyt og ubekendt, da coronabølgerne startede, nu ikke længere er en ubekendt tilstand, og de praktiserende læger i langt højere grad selv kan løfte opgaven, siger Steffen Kristensen.

Omikron og vacciner som mulig forklaring

Generelt er erfaringen, at jo mildere et sygdomsforløb med covid-19 en patient har, des mindre er risikoen for at få alvorlige senfølger. Det kan være en del af forklaringen på, at man flere steder i landet oplever færre henvisninger med coronasenfølger, påpeger både Steffen Kristensen og Kirsten Wisborg.

- Der er i hvert fald en klar sammenhæng mellem, at dem, der har været alvorligt syge, og så syge, at de har været indlagt og i respirator, de har også markant flere alvorlige senfølger. Det ved vi efterhånden med ret stor sikkerhed, siger Steffen Kristensen.

Omikronvarianten, som stod for hovedparten af smittetilfældene i vinterens bølge, giver generelt mildere sygdomsforløb, forklarer Kirsten Wisborg.

- Det er en af grundene, at vi har haft en anden variant af covid i den seneste bølge. Det er helt sikkert også, fordi så mange nu er vaccineret. Selvom vaccinerne måske ikke beskytter i så høj grad mod smittespredning, så beskytter de mod, at man bliver alvorlig syg, hvis man bliver smittet, siger Kirsten Wisborg.

Kirsten Wisborg peger på den store vaccinationsgrad i Danmark som en mulig del af forklaringen på, hvorfor flere coronasenfølgeklinikker oplever et fald i antallet af henvisninger. (Foto: Philip Davali © Philip Davali)

Uafklaret fremtid for senfølgeklinkkerne

Bevillingerne til klinikkerne for coronasenfølger står til at udløbe til nytår. Selvom antallet af henvisninger af patienter med coronasenfølger er faldende flere steder i landet, så skal der stadig tages hånd om patienterne med coronasenfølger.

På Aarhus Universitetshospital oplever man, lige som på Aalborg Universitetshospital og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, også et fald i antallet af henvisninger af patienter med coronasenfølger, fortæller professor Lars Østergaard.

- Senfølgeklinikkens fremtid er stadig uafklaret, og det er, fordi det er vanskeligt at vurdere, hvad det fremtidige behov vil være. Der er dog ingen tvivl om, at vi ser væsentligt færre med senfølger nu, end vi gjorde i starten af pandemien.

- Jeg tror bestemt, man vil tage hånd om de patienter, der har et behov for dels videre opfølgning og optræning, og de nye, der måtte komme til. Men det er ikke nødvendigvis sådan, at det behøver at være en klinik af den karakter, vi kender i øjeblikket, siger Lars Østergaard.

Kirsten Wisborg er enig i Lars Østergaards udlægning, og hun er med det nuværende antal af henvisninger ikke bekymret for at lægge behandlingen af coronasenfølger ind i det daglige virke.

- Nu kender vi langt mere til covid-19 og senfølgerne, som patienterne får, og jeg forestiller mig, at det dermed bliver mere en del af den normale opgave, vi skal løse. Vi skal jo stadig hjælpe de patienter, der har senfølger efter covid-19, ligesom vi skal hjælpe andre patienter, der kan have senfølger efter andre infektionssygdomme, siger hun.